SLU-nyhet

SLU-forskares intelligenta kartor vinner Västerbottens SKAPA-pris

Publicerad: 30 oktober 2023
Pristagare vid SKAPA-prisutdelningen 2023

Genom verktyget Geografisk Intelligens har SLU-forskaren William Lidberg kunnat dra nytta av årtionden av geodata och skapa en produkt med stor potential. Det menar SKAPA-juryn i Västerbotten som tilldelar honom innovationspriset för 2023.

SKAPA-priset delas sedan 1986 ut till Alfred Nobels minne. Det är ett pris som ska främja utveckling av nyskapande produkter och tjänster som också kan leda till kommersiella möjligheter. I år är det en forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, som uppfyllt dessa värden allra bäst i Västerbotten.

I en ceremoni på residenset den 27 oktober fick han motta SKAPA-priset från Västerbottens landshövding Helene Hellemark-Knutsson för sitt AI-verktyg Geografisk Intelligens. Jean-Fredric Birgersson fick samtidigt priset som årets SKAPA-talang 2023 för vertyget Kurr.

Visualiserar svårtillgänglig data - med hjälp av AI

Forskaren William Lidberg har tagit hjälp av artificiell intelligens för att frigöra en mängd geografiska data från tidens och teknikens fängsel. För svenska myndigheter har länge samlat in stora mängder information som finns öppet tillgängligt, men ofta i föråldrade och okompatibla format. Med hjälp av sitt verktyg Geografisk Intelligens har William Lidberg kunnat samla denna kartdata i ett teknisk verktyg med många användningsområden.


Juryns motivering:

Sverige är unikt med stora mängder öppna geografiska data i form av kartor. Dessa är dock tillgängliga i otidsenliga format, ligger hos olika myndigheter och ger endast en ytlig bild. Genom att addera artificiell intelligens till befintlig data och teknik öppnas essentiella möjligheter att spara naturresurser såväl som ekonomiska resurser.

Denna insikt har årets vinnare av Västerbottens SKAPA-pris, Geografisk Intelligens, tagit fasta på. Vinnaren presenterar en tjänst som, genom att kombinera AI med befintliga geografiska informationssystem, reellt minskar risker för klimatrelaterade kriser som jordskred, ras eller översvämningar. Innovationen spås en god framtid och global efterfrågan.

Fakta:

Om SKAPA:

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris och delas ut till personer som gjort förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande, kreativitet och utveckling av produkter och tjänster som kan leda till kommersiella möjligheter. Priset delas ut i två kategorier: SKAPA-priset och SKAPA talang för unga. I alla län utses två länsfinalister som sedan går vidare till en nationell final i Stockhom.

Länsfinalisterna får vardera 10 000 kronor från Agne Johanssons Minnesfond samt diplom. Även Almi bidrar med 10000 kr var till vinnarna. Det nationella SKAPA-priset är på 500 000 kronor. Finalen i Stockholm hålls i år den 10 november (Källa: Länsstyrelsen).


Kontaktinformation

William Lidberg, Universitetslektor, biträdande
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt

william.lidberg@slu.se+46907868655, +46706295567