SLU-nyhet

Workshopserie om modern växtförädling fortsätter

Publicerad: 22 september 2022

Under hösten 2022 satsar SLU Grogrund på ytterligare tre digitala workshoppar om moderna metoder inom växtförädling. De är öppna för såväl doktorander, postdoktorer och forskare som yrkesverksamma. Liknande workshoppar genomfördes hösten 2021 med gott resultat och många deltagare från både akademi och näringsliv. Därför blir det nu en fortsättning.

Workshopparna i serien Methods in Modern Plant Breeding har följande teman: 

Huvudansvariga är forskarna  Larisa Gustavsson, Aakash Chawade och Ramune Kuktaite. 

Målgrupper är doktorander, postdoktorer, forskare och personer verksamma i organisationer som är med i SLU Grogrunds projekt. Det går att delta i en eller fler workshoppar efter intresse. Doktorander kan få 1,5 hp om man deltar i alla tre och skriver en kortare rapport. 

Anmälan till hela workshopserien görs senast 7 oktober 2022 till SLU Grogrunds utbildningskoordinator salla.marttila@slu.se. För deltagande endast i enskilda workshopar, klicka på länkarna ovan för mer information. 

Workshopparna är digitala, hålls på engelska och är kostnadsfria. 

Workshopserien knyter an till SLU Grogrunds mål om att säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning inom växtförädlingsområdet genom kompetensuppbyggnad i samverkan mellan akademi och näringsliv/samhälle. 


Kontaktinformation

Salla Marttila, utbildningskoordinator SLU Grogrund
Institutionen för växtskyddsbiologi
salla.marttila@slu.se, 040-41 55 22