SLU-nyhet

Tvärvetenskaplig skogsforskning i fokus på Future Forests exkursion

Publicerad: 21 juni 2022
Kvinna i närbild i skogsmiljö och i bakgrunden syns personer i oskärpa. Foto.

Naturhänsyn i hyggesfritt skogsbruk, samverkan mellan rennäring och skogsbruk och klimatarbete på lokal nivå. Det var några aktuella teman som deltagarna fick möjlighet att diskutera under en exkursion på Svartbergets fältforskningsstation i Vindeln den 2 juni.

Ett nittiotal deltagare från universitet, myndigheter, skogsföretag, skogsägareföreningar, certifieringsorgan och stift slöt upp i skogarna i Svartbergets försökspark när Future Forests arrangerade en exkursion med syfte att öppna upp för dialog och kunskapsutbyte samt lyfta några av de forskningsteman som är aktuella för plattformen Future Forests.   

Tvärvetenskaplig skogsforskning

Medverkade som presentatörer under dagen gjorde bland annat:

  • Janina Priebe, Umeå universitet och Isabella Hallberg Sramek, Sveriges lantbruksuniversitet med en programpunkt om det tvärvetenskapliga projektet Ta ner himlen till jorden
  • Tim Horstkotte, Umeå universitet, Anja Fjellgren, AWB AB och Anna-Maria Fjellström, Stockholms universitet med en programpunkt om lavskötselanpassat skogsbruk och samverkan mellan rennäring och skogsnäring.

Andra punkter som togs upp under dagen var hyggesfritt skogsbruk, trädslagsval, förädling, fröförsörjning och gallring. Future Forests exkursion arrangerades i Svartbergets försökspark i Vindeln i Västerbotten den 2 juni 2022.

Text: Teresia Borgman

Se en film från exkursionen i Svartberget den 2 juni