SLU-nyhet

De flesta prefekter är nu beslutade

Publicerad: 21 juni 2022

När en ny fakultetsnämnd har tillträtt och börjat sin mandatperiod i januari är det flera andra instanser på SLU som också ska utses för nya mandatperioder. Till dessa hör fakulteternas prefekter.

Det är dekanerna som beslutar men institutionens medarbetare ska ges möjlighet att ge såväl synpunkter på en föreslagen prefekt som att kunna ge egna förslag.

Prefekterna började tidigare alltid sina uppdrag den 1 juli. Nu är startdatumet mer flexibelt och prefekten kan börja någon gång mellan 1 juni och 1 september.

Alla prefekter eller ställföreträdande prefekter är inte beslutade än. Här presenteras de som är beslutade.

LTV

VH

NJ

S

Att utse en prefekt

Läs här hur det kan gå till