Prefekter på S-fakulteten

Senast ändrad: 11 juli 2023

Prefekterna tillträdde sommaren 2022. Uppdraget som prefekt och ställföreträdande prefekt är på tre år.

Institutionen för ekologi *

Prefekt:Astrid Taylor

Prefekt: Sönke Eggers

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Mikael Thyrel

Stf. prefekt: Carola Häggström

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Hjalmar Laudon

Stf. prefekt: Mats Öquist

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Totte Niittylä

Stf. prefekt: Ove Nilsson

Institutionen för mark och miljö *

Johan Stendahl

Stf. prefekt: Mattias Lundblad

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi **

Nils Högberg

Stf. prefekt: Magnus Karlsson

Institutionen för skoglig resurshushållning

Hans Peterson

Stf. prefekt: Dianne Staal Wästerlund

Institutionen för skogsekonomi

Camilla Widmark

Stf. prefekt: Torbjörn Andersson

Skogsmästarskolan

Staffan Stenhag 

Stf. prefekt: Carina Sándor

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Magnus Löf

Stf. prefekt: Giulia Attocchi

Institutionen för vilt, fisk och miljö            

Anders Alanärä

Stf. prefekt: Anne-Maarit Hekkala

* Fakultetsgemensam fakultet mellan NJ och S där NJ är huvudfakultet
** Fakultetsgemensam fakultet mellan S och NJ där S är huvudfakultet


Kontaktinformation

Linda Gruffman, fakultetshandläggare
Fakulteten för skogsvetenskap, SLU
linda.gruffman@slu.se, 090-786 81 69