SLU-nyhet

Förorenat frö förödande

Publicerad: 10 maj 2022
Angripen kotte

Utbrotten av diplodia på tall har varit något av ett mysterium. De kan bero på dödliga svampar i fröer.

Det är välkänt att importerade växter kan ha fripassagerare i form av patogena svampar och insekter. Den vägen har exempelvis almsjuka, askskottsjuka och phytophthora fått fotfäste i Sverige, med förödande följder. Att också fröer kan bära med sig skadegörare har varit förbisett i skogsbruket.

– Vi tror att det kan vara orsaken till diplodia som dödar tallar. Problemen blev allmänt kända hösten 2016 efter ett stort angrepp i närheten av Arlanda. Därefter har flera angrepp upptäckts och vi vet nu att sjukdomen funnits ganska länge i landet. Vår hypotes är att boven i dramat är infekterat tallfrö, säger Michelle Cleary.

HON och hennes kollegor publicerade en studie år 2020 i den vetenskapliga tidskriften Forests. I artikeln beskrivs riskerna. Resultaten bygger på analyser av frön från flera arter tall. De visar att  Diplodia sapinea  förekom i fröerna. Dessutom kunde man konstatera att svampen var livskraftig.

 – Det är troligt att angripet frö levererats till plantskolor. Där har de använts för att driva fram plantor som är koloniserade av den farliga svampen, säger Michelle Cleary.

Det latenta hotet är nästan omöjligt att upptäcka eftersom plantorna verkar helt friska, vilket beror på att diplodia inledningsvis etableras som en ”endofyt”, med andra ord en svamp som lever inuti värdväxten utan att orsaka några problem eller symptom på sjukdom. Problemen kommer först när träden exempelvis utsätts för torka. Då kan svamparna ändra sitt beteende och bli patogena. Det innebär att ett förändrat klimat kan utlösa flera vilande sjukdomar.  En av dessa är alltså diplodia.

Angreppen visar sig i bruna, döda årsskott, främst på ung tall.

Läs hela nyhetsbrevet

Läs hela nyhetsbrevet som PDF


Kontaktinformation