SLU-nyhet

Utlysning av projekt till Urban Forum - Deadline 15 oktober

Publicerad: 20 september 2021

Arbetar eller forskar du inom design och/eller stadsutveckling? Nu bjuder SLU Urban Futures och Urban Arena vid Lunds universitet in till en ny mötesplats - ett Urban Forum, denna gång online. Skicka in dina projekt, idéer och skisser eller redan byggda, praktiska exempel senast den 15 oktober.

Under ett Urban Forum får du möjlighet att presentera, få feedback och utbyta kunskap samt utveckla projekt tillsammans med andra praktiker och forskare - i en generös, inspirerande och kollegial atmosfär.

Nästa Urban Forum kommer att äga rum online den 12 november 2021.

Läs mer om utlysningen och ansökningsprocessen på den engelska sidan och i denna PDF (på engelska).


Kontaktinformation

SLU Urban Futures
urbanfutures@slu.se

SLU Alnarp
SLU Urban Futures
Enheten för samverkan och utveckling
Box 190
234 22 Lomma