SLU-nyhet

Allt om SLU:s strategier på en plats!

Publicerad: 27 juni 2021

Nu finns en ny sida på webben där bland annat våra strategier och prioriterade områden presenteras på en samlingssida.

Strategin ska ge oss SLU:are en tydlig vägledning om målsättningar och prioriteringar, och ska vara ett verktyg som underlättar strategiska beslut i hela verksamheten.

Tre fokusområden

Processen med att utveckla aktiviteter och verksamhetsplanering inom tre prioriterade fokusområdena har pågått för fullt sedan strategin beslutades:

  • Nästa steg för hållbar utveckling
  • SLU i det digitala samhället
  • Ett SLU

Varje fokusområde har ett övergripande mål och innehåller flera delkomponenter och aktiviteter. Allt detta finns presenterat på den övergripande sidan om våra strategier.

Fakulteter

Processen har gått vidare hos fakulteterna med implementering av deras strategier som har sin utgångspunkt från den övergripande SLU-strategin, även de finns presenterade på sidan.

Välkommen till spännande läsning!