SLU-nyhet

ISP-portalen – digital hantering av doktorandernas individuella studieplaner

Publicerad: 14 juni 2021

Alla doktorander ska ha en individuell studieplan (ISP) och fram till nu har denna hantering varit helt och hållet i pappersformat. Men från juni 2021 har SLU ett system för digital hantering av doktoranders ISP:er.

Detta underlättar arbetet med ISP och gör hanteringen mer rättssäker för doktoranderna och betydligt lättare att följa upp på olika nivåer inom universitetet.

För nya doktorander: Inför beslut om antagning av en ny doktorand är det den blivande huvudhandledarens ansvar att skapa en preliminär ISP i ISP-portalen.

För doktorander som redan är antagna på SLU och har en ISP i pappersformat: Rekommendationen är att dessa ISP:ar skapas i ISP-portalen till nästa årliga uppdatering av ISP:en.

På medarbetarwebben finns mer information om ISP-portalen och den digitala ISP:en.

Logga in i ISP-portalen.

Om du har frågor eller förslag vad gäller ISP-portalen kan du kontakta projektgruppen direkt genom att skicka ett mejl till ISP@slu.se.

Fakta:

Alla doktorander ska enligt högskoleförordningen ha en individuell studieplan (ISP).

ISP ska uppdateras minst en gång per år. Den innehåller bland annat en tidsplan för utbildningen, en beskrivning av avhandlingen och avhandlingsprojektet, planerade utbildningsaktiviteter och utbildningens examensmål. ISP innehåller även delar som ska fyllas i vid uppföljning och utvärdering av utbildningen.  

Åtagandedelen av ISP ska innehålla åtaganden som SLU, huvudhandledare och doktorand ska genomföra under det kommande året för att utbildningen ska fortlöpa enligt plan. 

Åtagandedelen blir giltig som längst ett kalenderår. Om det skulle uppstå en allvarlig konflikt mellan handledare och doktorand så utgör den undertecknade åtagandedelen en officiell grund i arbetet med att lösa konflikten.


Kontaktinformation

ISP@slu.se

Sidansvarig: lotta.jaderlund@slu.se