SLU-nyhet

Följ hjortdjurens matvanor – månad för månad

Publicerad: 27 maj 2021
Älg äter löv.

Vad äter älgar, rådjur, kron- och dovhjortar egentligen? Det har forskare vid SLU tagit reda på genom att analysera spillning från djuren som samlats in under årets alla månader. Nu kan du följa hjortdjurens matvanor månad för månad på vår nya sajt.

Genom att samla spillning från hjortdjur och analysera dess innehåll går det att få reda på vilken hjortart spillningen kommer från och vilka växter djuret ätit. På sidan Månadens hjortmat presenteras varje månad en sammanställning av hjortdjurens dieter som gör det möjligt att följa hur de förändras över året.

Robert Spitzer är postdoktor på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i Umeå. Han studerar foderval i områden med flera olika hjortarter.

 En bättre förståelse av hur hjortdjur påverkar varandra genom sina foderval är viktig för att kunna bedriva en hållbar förvaltning av de olika hjortarterna och minska betesskador, säger Robert Spitzer.

20 olika foderkategorier

Spillningsproverna har samlats in i Västerbotten och Sörmland under 2015-2017 i forskningsprojektet “Beyond moose - inte bara älg”. Spillningen samlades in färsk och analyserades med en metod som kallas DNA metabarcoding. 

– För att identifiera växterna fokuserar vi på kloroplastens DNA. Ibland kan vi identifiera växten ända ner till artnivå, men ibland är kloroplastens DNA så likt hos närbesläktade arter så vi måste nöja oss med högre taxonomiska nivåer, säger Robert Spitzer.

På sidan Månadens hjortmat är dieterna kategoriserade i 20 olika foderkategorier. För maj, som är den första månaden på sidan, har 247 spillningskulor från älg i Västerbottniska Nordmaling analyserats. Älgarna i Nordmaling har under maj månad till största delen ätit bärris, men även en hel del tall vilket inte de mindre hjortarterna ätit.

– Tydligast i maj månads dietprofil är den stora andelen bärris, speciellt i Västerbotten där snön just har smält och det fortfarande är ganska ont om annat foder utom tall, som är ett typiskt vinterfoder, säger Robert Spitzer.

Lokala omständigheter viktiga för foderval

Dieterna som presenteras på sidan är ett medelsnitt av många spillningsprover. Antalet prover som analyserats presenteras i sammanställningen. Ju större antal prover, desto mer representativt är resultatet för månaden och hjortarten i fråga. Individuella hjortar kan dock ha väldigt olika dieter från populationens medelsnitt. 

– Foderval är ofta högst beroende på de lokala omständigheterna, så som fodertillgång i djurets hemområde och konkurrens om foder inom och mellan hjortarter som lever där. Våra resultat bör därför inte extrapoleras till andra delar av Sverige, men ger oss ändå en vägledning och en grund för jämförelser, säger Robert Spitzer.

Bilder

Klicka för högupplöst version. Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om denna nyhet. Fotograf ska anges.

Porträttbild av Robert Spitzer.

Robert Spitzer.
Foto: Susanna Bergström, SLU

Älg äter löv.

Älg betar sälg.
Foto: Jörgen Wiklund

Robert arbetar i labbet iklädd labbrock och handskar. Foto.

Robert Spitzer.
Foto: Susanna Bergström, SLU

Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se