SLU-nyhet

Hur påverkas fiskar av undervattensbuller?

Publicerad: 02 december 2021
Tre fiskar.

Under de senaste decennierna har ljuden i våra hav och sjöar förändrats dramatiskt på grund av oss människor. Buller från stora fartyg, motorbåtar och vattenkraftverk dominerar ofta under vattnet. Men hur påverkar det fiskarna? Det ska forskare från SLU undersöka i ett nytt projekt.

Fiskar lever i en värld av ljud. Alltifrån vågor som slår, regn som piskar, gasbubblor som spricker, till ropen från avlägsna valar, dova jordskalv, och undervattensvulkaner. Fisk hör också andra fiskar, och i dag är det känt att kommunikation via ljud är en central del i fiskars liv.

Under de senaste decennierna så har dock ljuden i våra hav och sjöar dramatiskt förändrats. I dag är bullret från stora fartyg, motorbåtar och energiproduktion ofta det dominerande ljudet under vattnet. Då ljud sprider sig snabbt och långt under vatten, kan väldigt stora områden av hav och sjöar vara fyllda med ljud och buller från mänsklig aktivitet.

Fiskar kan få hörselskador

– Vi vet i dag lite om hur detta lågfrekventa buller påverkar fiskar i det vilda. Studier i laboratorier har visat att fisken kan få permanenta hörselskador av lågfrekvent buller, och att de blir stressade och ändrar beteende. Men laboratorier är väldigt annorlunda från naturen, säger Gustav Hellström, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

I naturen har fisken stora ytor att röra sig över, och navigerar i ett dynamiskt bullerlandskap som är svårt att återskapa på labb. Denna typ av noga kontrollerade studier som är möjliga att upprepa har fram till nu varit svåra att genomföra på fisk i det vilda. Det har inte funnits möjlighet att både spåra frisimmande fiskar över stora områden och ha den experimentella kontrollen som går att uppnå i ett laboratorium.

– Vi har därför stora kunskapsluckor kring hur buller påverkar fisk i det vilda. Bristen på kunskap hindrar oss från att utveckla funktionella och effektiva förvaltningsåtgärder för att hantera undervattensbuller, säger Gustav Hellström.

Fiskarnas beteende studeras

I det här projektet ska forskarna undersöka effekter av undervattensbuller på beteende och fysiologi hos frisimmande fiskar. De använder ny modern teknik som kan spåra och provta fiskar i det vilda, i kombination med unika experimentanläggningar där det går att göra kontrollerade och replikerade försök i fullstora sjöar.

– Det här ger oss hittills oöverträffade möjligheter att undersöka påverkan av buller på komplexa beteenden hos fisk i naturen, som bildandet av stim eller hur fisken födosöker, men även påverkan på stressfysiologi, tillväxt och interaktion med rovfiskar, säger Gustav Hellström.

Fakta:

Projektet finansieras av forskningsrådet Formas och kommer att pågå under tre år med start 2022. Det är ett samarbete mellan nationell och internationell expertis på undervattensbuller, specialister på spårning och biotelemetri på fisk, och ingenjörer inom teknisk akustik. Projektet engagerar också myndigheter, med syfte att stödja dessa i deras arbete att förstå och förvalta undervattensbuller.