SLU-nyhet

Dags för fria nomineringar i fakultetsnämndsvalen

Publicerad: 05 oktober 2021

Sedan respektive fakultets valberedning har presenterat sitt förslag på fakultetsnämnd är det nu öppet för de fria nomineringarna.

Det innebär att den som är röstberättigad och som anser att ytterligare personer än de som valberedningen föreslagit bör väljas in i fakultetsnämnden har möjlighet att nominera ytterligare kandidater. Nomineringarna ska skickas till respektive fakultets valberedning.