Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Senast ändrad: 25 augusti 2021

På denna sida samlar vi den information som rör valet för NJ:s nya fakultetsnämnd som ska väljas under hösten. Innehållet kommer alltså att fyllas på med nya uppgifter vartefter saker beslutas.

Viktiga datum

10 september

Sista dag för de som är anställda på NJ att till valberedningen föreslå personer till fakultetsnämnden

29 september

Valberedningen presenter sitt förslag och inbjuder samtidigt till ytterligare nomineringar

8 oktober

Sista dag för ytterligare nomineringar

27 oktober kl 15–17

Hearing med nominerade kandidater

25 oktober–2 november

Valperiod

Inbjudan att nominera kandidater till NJ:s fakultetsnämnd

I höst ska NJ-fakultetens röstberättigade välja åtta ledamöter och två suppleanter till ny fakultetsnämnd för mandatperioden 2022–2024. Av dessa åtta ledamöter ska väljas vilka som skall bli ordförande (dekan) och vice ordförande (prodekan) i nämnden.

Valberedningen vill därför uppmana alla att nominera kandidater till ledamöter i fakultetsnämnden. Sista nomineringsdag är fredagen den 10 september 2021.

Se nedan under "Information från NJ:s valberedning" om vilka regler för nomineringar som gäller.

Skicka nomineringarna till valberedning.nj@slu.se

Valberedningen presenterar sitt förslag måndag den 29 september. Då inbjuds till nomineringar av ytterligare kandidater. Regler för valet, valberedningens förslag och uppgift om övriga nominerade kandidater kommer att skickas till de röstberättigade senast tio dagar före valet. De kommer även publiceras på denna sida.

En digital hearing av kandidaterna kommer att arrangeras 27 oktober. Valperioden infaller under perioden 25 oktober–2 november.

Information från NJ:s valberedning

Dessa kan nomineras

En ledamot/suppleant i fakultetsnämnden ska arbeta minst halvtid och gäller tillsvidare en viss sammanhängande tid som sammantaget inte är kortare än två år.

Anställningen ska avse professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor, forskare (även Forskare FLK), miljöanalysspecialist, postdoktor, universitetsadjunkt, analytiker, forskningsledare, försöksledare, fältmykolog, fältpatolog eller fältentomolog.

Det finns möjlighet att välja in en ledamot och en suppleant i fakultetsnämnden som inte uppfyller detta.

Den eller de att nominerade personerna ska ha sin anställning vid NJ-fakulteten. Detta rör våra FGI:er (fakultetsgemensamma institutioner).

Av nomineringarna ska framgå:

 1. Att den nominerade tillfrågats och accepterat uppdraget.
 2. Om nomineringen gäller uppdraget som
 • ledamot / suppleant eller
 • som ordförande eller vice ordförande i fakultetsnämnden.
 1. Med nomineringen ska biläggas:
 • kandidatens CV på max en sida,
 • uppgift om vem eller vilka som står bakom nomineringen, samt
 • en avsiktsförklaring på max två A4-sidor där den nominerade kandidaten beskriver vad den vill arbeta för.

Valberedningen hoppas på många nomineringar så att den har möjlighet att göra ett urval för att få till den sammansättning av diversitet och kompetens som behövs i fakultetsnämnden.

Valberedningen presenterar sitt förslag måndag den 29 september. Då inbjuds till nomineringar av ytterligare kandidater. Regler för valet, valberedningens förslag och uppgift om övriga nominerade kandidater kommer att utsändas till de röstberättigade senast 10 dagar före valet. En digital hearing av kandidaterna kommer att arrangeras 27 oktober. Valperioden infaller perioden 25 oktober–2 november.

Skicka nomineringarna till valberedning.nj@slu.se

Här är den formella inbjudan från NJ:s valberedning

Ledamöter till valberedningen utsedda

NJ-fakultetens valberedning beslutades vid ett nämndmöte under våren. I januari 2021 inbjöds de röstberättigade att nominera kandidater till ny valberedning för mandatperioden 1 juni 2021–31 maj 2024. Totalt inkom elva nomineringar.

Utsedda ordinarie ledamöter med personlig suppleant inom parentes:

 • Klara Fischer, ordförande, institutionen för stad och land, Uppsala
  (Lena Tranvik SLU Artdatabanken)
 • Göran Hartman, vice ordförande, institutionen för ekologi, Uppsala
  (Petter Kjellander, institutionen för ekologi, Grimsö)
 • Åse Lundh, institutionen för molekylära vetenskaper, Uppsala
  (Pia Nilsson, institutionen för ekonomi)
 • Martyn Futter, institutionen för vatten och miljö, Uppsala
  (Anders Hafrén, institutionen för växtbiologi)
 • Sara Bergek, institutionen för akvatiska resurser, Drottningholm
  (Johanna Wallsten, institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Umeå)
 • Bo Stenberg, institutionen för mark och miljö, Skara
  (Åke Nordberg, institutionen för energi och teknik)
 • Ingrid Öborn, institutionen för växtproduktionsekologi, Uppsala
  (Johanna Boberg, institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi)

Läs här vilken uppgift som fakulteternas valberedningar har samt en kort intervju med Torleif Härd inför höstens fakultetsnämndsval.


Kontaktinformation

Marie Forsberg
Fakultetssekreterare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
marie.forsberg@slu.se, 018-67 10 21

Sidansvarig: mw-red@slu.se