Fakulteten för skogsvetenskap

Senast ändrad: 08 juli 2021

På denna sida samlar vi information som rör valet till S-faks nya fakultetsnämnd som ska väljas under hösten. Innehållet kommer att fyllas på med ny information löpande.

Inbjudan att nominera kandidater till S-faks fakultetsnämnd 2022-2024

De röstberättigade vid S-fak ska under hösten välja åtta ledamöter och två suppleanter till fakultetsnämnden avseende mandatperioden 2022-2024. Bland de åtta ordinarie ledamöterna utses även ordförande (dekan) och vice ordförande (prodekan).

Vid detta första nomineringsförfarande uppmanar valberedningen alla anställda vid fakulteten att nominera kandidater till ledamöter i fakultetsnämnden.

Nomineringar skickas till valberedningen.sfak@slu.se enligt de kriterier som framgår av Inbjudan från S-faks valberedning som återfinns här. Sista nomineringsdag är den 31 augusti.

Efter nomineringsperioden kommer valberedningen att arbeta fram ett förslag vilket presenteras för de röstberättigade. Valberedningen presenterar sitt förslag den 4 oktober. Efter detta inbjuder valberedningen de röstberättigade att inkomma med ytterligare nomineringar. Regler för valet, valberedningens förslag och uppgifter om övriga nominerade kandidater kommer att skickas till de röstberättigade senast tio dagar före valet. Informationen kommer även att publiceras på denna sida.

En digital hearing av kandidaterna kommer att arrangeras under perioden 26-28 oktober. Vilket datum det blir kommer att meddelas. Valperioden infaller under perioden 25 oktober – 2 november.

S-faks valberedning

S-faks valberedning avseende mandatperioden 1 juni 2021 – 31 maj 2024 utsågs under våren av fakultetsnämnden efter förslag från fakultetens föregående valberedning.

Ordinarie ledamöter med personlig suppleant inom parentes:

  • Sandra Jämtgård, ordförande, institutionen för skogens ekologi och skötsel (Dan Bergström, institutionen för skogens biomaterial och teknologi).
  • Åke Olson, vice ordförande, institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi (Joachim Strengbom, institutionen för ekologi).
  • Therese Löfroth, institutionen för vilt, fisk och miljö (Giulia Attocchi, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap).
  • Jonas Fridman, institutionen för skoglig resurshushållning (Back Tomas Ersson, Skogsmästarskolan).
  • Cecilia Mark Herbert, institutionen för skogsekonomi (Francisco Aguilár, institutionen för skogsekonomi).
Sidansvarig: mw-red@slu.se