SLU-nyhet

NordGen byggs i Alnarp

Publicerad: 28 september 2020

Akademiska Hus satsar 67 miljoner kronor i en ny byggnad för Nordiskt Genresurscenter (NordGen) i Alnarp. Därmed stärker campusområdet sin position som en unik grön mötesplats för världsledande forskning, utbildning och innovation.

Nordiskt Genresurscenter är de nordiska ländernas gemensamma genbank och kunskapscenter för genetiska resurser. Dess uppdrag är att bevara och främja ett hållbart nyttjande av de genetiska resurser som växter, husdjur och skog i Norden bär på. Sedan 2001 har verksamheten sitt huvudkontor i Alnarp, och det är också där NordGen väljer att vara kvar när centret nu befinner sig i en expansiv fas och behovet av större och mer ändamålsenliga lokaler har uppstått.

- I en tid när klimatförändringarna påverkar vårt jordbruk och den biologiska mångfalden minskar som aldrig förr är NordGens arbete viktigare än någonsin. Genetiska resurser bär på lösningarna till framtidens utmaningar. Att vi snart kan flytta in i mer ändamålsenliga lokaler är ett stort lyft för vår verksamhet och något vi verkligen ser fram emot, säger Lise Lykke Steffensen, direktör på NordGen.

Den nya byggnaden omfattar cirka 1 700 kvadratmeter fördelade på två våningsplan. Majoriteten av ytorna utgörs av kontor, men här kommer även att finnas moderna laboratorielokaler och ett 300 kvadratmeter stort frölager. Frölaboratoriet och frysarna med fröerna kan beskrivas som varje genbanks hjärta. Byggnadens placering är strategiskt vald utifrån närheten till odlingar, växthus och den utbildning och forskning som bedrivs vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

- Med sitt arbete för att bevara genetisk och biologisk mångfald kompletterar NordGen den verksamhet som bedrivs vid SLU. NordGens fortsatta närvaro på Campus Alnarp bidrar också till att befästa området som ett campus för samverkan kring hållbar utveckling på regional, nationell och internationell nivå, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Byggstarten är planerad till februari 2021 och inflyttning beräknas kunna påbörjas i december samma år. 

För mer information:  
Magnus Huss, marknadsområdesdirektör Akademiska Hus
Tel: 0706-29 13 76
E-post: magnus.huss@akademiskahus.se

  
Malin Ferm, presschef Akademiska Hus  
Tel: 0706-16 24 18  
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se  


Kontaktinformation
Sidansvarig: mikael.jansson@slu.se