SLU-nyhet

”Odla mer i växtfabriker än bladgrönt och kryddor”

Publicerad: 24 april 2020

Det finns inget hinder för att odla mer näringstäta livsmedel som ärtor, bönor och kålväxter i inomhusodlingar. Men etablerade odlare tvekar inför konceptet, skriver fem forskare vid SLU i Alnarp i en debattartikel i Ny Teknik.

”Hittills har den kommersiella produktionen i sådana system mest bestått av bladgrönsaker och kryddväxter, som har ett högt värde och kräver relativt lite insatser i form av ljus. Det finns dock inget hinder för att producera mer näringstäta livsmedel som ärtor, bönor, kålväxter med flera. Växtfabriker är också högintressanta för produktion av exempelvis medicinalväxter och sticklingar/småplantor för vidareodling”, skriver artikelförfattarna bl a.

”Innovationer och teknikutveckling inom till exempel robotisering och artificiell intelligens kommer att bli drivande för den fortsatta utvecklingen. Detta har gjort att en helt ny generation av entreprenörer och innovatörer börjat intressera sig för livsmedelsproduktion, där vissa kommer att misslyckas och andra nå lönsamhet. Vi tror absolut att växtfabriker har framtiden för sig, som ett viktigt komplement till traditionella produktionsformer”, avslutar SLU-forskarna artikeln.

Artikeln är författad av Karl-Johan Bergstrand, Lena Ekelund Axelson, Annie Drottberger, Fredrik Fernqvist och Sara Spendrup.

https://www.nyteknik.se/opinion/forskare-odla-mer-i-stora-vaxtfabriker-an-bladgront-och-kryddor-6990937

Replik 22/4 av författarna:
https://www.nyteknik.se/opinion/vaxtfabriker-driver-pa-utvecklingen-av-ny-odlingsteknik-6994048