SLU-nyhet

Movium fortsätter att uppmärksamma Sveriges utemiljöer i filmserie. Andra filmen har temat ”Inför sommaren”.

Publicerad: 24 april 2020
Moviums andra film

Under jubileumsåret 2020 gör Tankesmedjan Movium vid SLU och FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare en serie om sex kortfilmer, för att tillsammans uppmärksamma det gemensamma arbetet med att utveckla landets urbana utemiljöer utifrån olika perspektiv.

I andra filmen samtalar Titti Olsson, Tankesmedjan Movium vid SLU och chefredaktör för Tidskriften STAD, med trädgårdsmästaren John Taylor, en profil i branschen som inspirerar omvärlden och som vill bidra till att höja kvaliteten i trädgårdar och parker i olika sammanhang.

I filmen medverkar även Karin Svensson, landskapsarkitekt och adjunkt vid SLU i Alnarp, om bland annat tätortsnära natur och hur kommunerna kan tänka praktiskt vid anläggningen av till exempel mattor av vit- och gulsippor.

Övriga medverkande är:

Mona Bergius, stadsträdgårdsmästare i Enköping, och Liselott Johansson, stadsträdgårdsmästare i Linköping, som tillsammans med medarbetare diskuterar förberedelser inför sommaren utomhus och i växthus.

Se den andra filmen Inför sommaren på Moviums YouTube-kanal.