SLU-nyhet

Älgarnas livspussel styr deras vandring

Publicerad: 11 april 2020
Älg i fjällmiljö, vintertid. Foto.

I tusentals år har älgar gjort samma vandring under våren för att ta sig från sina vinter- till sommarområden. Och sedan tillbaka igen under hösten. Anledningen är enkel – älgarna vill lösa sitt livspussel precis som alla oss andra.

Tillgång till mat och skydd är centralt när älgen väljer vart den ska slå sig ner, sitt hemområde. Älgarna måste både satsa på att överleva för stunden och på att överleva fram till nästa år. Det gör att det är viktigt att de kan lagra mycket energi under sommaren för resten av året.

– Då kan det finnas flera lösningar som gör att älgarna får ihop sitt livspussel på olika sätt. Älgar är precis som vi människor individer med ibland ganska konstiga lösningar på vardagens problem säger Göran Ericsson, professor i viltekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Under vintern väljer älgar en plats där det också är möjligt att minimera energiförbrukningen. För älgar som är i gott skick spelar tillgången till föda under vintern inte så stor roll, de svälter hellre än att vandra.

– Att vandra kan innebära flera risker. Älgen gör av med energi, den kan hamna på ett sämre område där den inte har tillgång skydd och lättare kan bli tagen av rovdjur - eller riskera att bli påkörd. Vandrar älgen för tidigt risker den också att bli skjuten under höstens älgjakt, säger Göran Ericsson.

"En älgvandring är som en busslinje"

De älgar som väljer att vandra kallas vandringsälgar. Hur många älgar som är vandringsälgar skiljer sig ganska mycket beroende på var i Sverige älgarna finns.

Under de senaste åren har forskare vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö jobbat med älg i 20 olika områden över 12 breddgrader från Nikkaluokta i norr till Öland i söder. I varje älgpopulation finns en variation hur de rör sig i landskapet; det finns alltid några älgar som stannar hemma och några som vandrar eller förflyttar sig längre.

– En älgvandring är som en busslinje där alla passagerare startar ungerfär på samma ställe. På väg till sommarområdet trycker en del älgar på knappen för att stiga av efter bara några kilometer från vinterområdet. Andra fortsätter sedan plinga "stopp" med ganska jämna mellanrum tills det slutligen sitter en ensam älg kvar på "älgbussen" när den kommer till ändhållplatsen 30–200 km från vinterområdet, säger Göran Ericsson.

Längsta vandringen 20 mil

Forskarna har kunnat se att en del av älgarna i norra Sverige kan vandra väldigt långt, medan en stor del av älgarna i södra Sverige är stationära.
I södra Sverige går de få älgar som vandrar runt 6–10 km, medan vandringsälgarna i vissa områden i norr kan gå flera mil.

Den längsta vandringen mellan sommar- och vinterområde forskarna kunnat mäta är runt 200 km, men medelälgen i norra Sverige vandrar 32 till 88 km beroende på område.

Ju längre norrut och närmare fjällen vi kommer, desto längre vandrar älgarna. Det beror på att förutsättningarna för älgarna är strängare, tillgången till mat är mer säsongsbunden.

– I våra svenska fjällområden som i Hemavan och i Nikkaluokta har vi sett att älgarna vandrar på höjden, de flyttar sig upp och ner och går in i dalgångar vintertid och längre upp i dalgångar och på högre höjd under sommartid. En del vandrar över fjället till sina sommarområden längre bort. Det gör de för att det är sammantaget bättre att göra så; kombinationen av tillgång till föda och skydd i ett landskap som inte är så kallt och inte har så mycket snö som omgivningen gör det värt att faktiskt vara kvar på fjället året runt säger, Göran Ericsson.

Allt du vill veta om älg

På denna sida hittar du nyheter, kuriosa, filmer och annat med den gemensamma nämnaren älg! Du kan också ställa din egen fråga till älgforskarna.

Älg i skog. Foto.

Kontakt

Göran Ericsson, professor i viltekologi
SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Mobil: 070-6765012
E-post: goran.ericsson@slu.se

Fakta: