SLU-nyhet

Samlat förslag till programportfölj på remiss

Publicerad: 23 mars 2020

I fredags den 20 mars lämnades rapporten ”En programportfölj för framtiden – förslag om förändrat utbildningsutbud vid SLU” på remiss. Den utgör en del av fördubblingsprojektet och förslaget har nu skickats på remiss till fakultetsnämnder, programnämnder och universitetsadministrationen. Remissvaren ska ha inkommit till utbildningsnämnden senast den 30 april 2020.

Rapporten utgår från de 26 förslag till nya och utvecklade utbildningar som inkommit från programnämnderna, och redovisar ett förslag till samlat programutbud från hösten 2021 och framåt tillsammans med de argument och övervägande som lett fram till förslaget.

Rapporten är ett steg i ett omfattande förnyelse- och utvecklingsarbete som bedrivs med syftet att öka antalet SLU-studenter, öka antalet kvalificerade sökande per utbildningsplats och få en studentgrupp som speglar mångfalden i Sveriges unga befolkning.

Förankring med externa intressenter hanteras av respektive programnämnd. Synpunkter från studenterna hanteras av programnämnder, fakultetsnämnder och utbildningsnämnden.

SLU:s styrelse förväntas fatta beslut om utbildningsutbudet på mötet i juni.

Mer information

Klicka här för att läsa rapporten som nu gått på remiss ”En programportfölj för framtiden – förslag om förändrat utbildningsutbud vid SLU”.

Klicka här för sidan sidan om programutveckling.

Klicka här för att komma till Fördubblingsprojektets förstasida


Kontaktinformation

För frågor hänvisas till utbildningsnämndens sekretariat: UN-sekr@slu.se