SLU-nyhet

Ny mall för medarbetarsamtal

Publicerad: 25 februari 2020

Personalavdelningen har tagit fram en ny medarbetarsamtalsmall som gäller från och med nu.

Alla medarbetare vid SLU ska årligen ha ett förberett och strukturerat samtal med sin chef, ett medarbetarsamtal.

Nu finns en ny mall för medarbetarsamtal på medarbetarwebben som alla förväntas använda från och med nu. Mallen kan vid behov modifieras något för att kunna möta olika delar av SLU:s verksamhet.

Den nya mallen och mer information om medarbetarsamtal hittar du enklast på medarbetarwebben, under Min anställning/Att vara medarbetare.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU