SLU-nyhet

Informationsmöte gällande marköverenskommelse – Uppsalapaketet

Publicerad: 28 februari 2020

SLU:s medarbetare inbjuds till ett informationsmöte om vad som sagts och visats på en nyligen arrangerad pressträff angående marköverenskommelse – Uppsalapaketet.

Som en del av Uppsalapaketet har Uppsala kommun, SLU och Akademiska Hus har enats om ett förslag där flera intressen balanseras.

Uppsala kommun kommer att köpa mark som i dag ägs av staten och förvaltas av SLU. I huvudsak omfattar köpet mark nordväst om SLU:s campus och ett område söder om Nåntuna öster om Fyrisån. Överenskommelsen, i form av ett intentionsavtal, omfattar byten och köp av mark för 167 miljoner kronor.

Informationsmöte

Datum: Tisdagen den 3 mars

Tid: Klockan 9.00–10.00

Plats: Loftets hörsal, Ultuna

Medverkande: Maria Knutson-Wedel, Martin Melkersson samt Torleif Härd.

Ingen anmälan behövs.

Det som tillkommer under året i ärendet kommer också att ges fortlöpande via medarbetarwebben och en upprättad webbsida som publiceras inom kort.

Länk

Klicka här för att komma till den nyhet som har publicerats på SLU:s webb