SLU-nyhet

Ny marköverenskommelse möjliggör Uppsalapaketet

Publicerad: 25 februari 2020
Peter Bohman, Akademiska hus, Erik Pelling, Uppsala kommun och Maria Knutson Wedel, SLU undertecknar marköverenskommelsen. (Foto: Ulrika Borg/SLU)

Uppsala kommun, SLU och Akademiska Hus har träffat en överenskommelse som möjliggör en varsam utveckling av Ultuna och ett område söder om Nåntuna de kommande 30 åren. Överenskommelsen, i form av ett intentionsavtal, omfattar byten och köp av mark för 167 miljoner kronor.

Bakgrunden till överenskommelsen är det avtal om ”Uppsalapaketet” med bland annat bostadsutveckling och kollektivtrafik i Uppsalas södra stadsdelar som ingåtts mellan kommunen, regionen och staten. För att kunna förverkliga denna utveckling har Uppsala kommun, SLU och Akademiska Hus gemensamt tagit fram och enats om ett förslag där flera intressen balanseras och som lägger grunden för en långsiktigt hållbar utveckling av Ultuna.

Uppsala kommun kommer att köpa mark som i dag ägs av staten och förvaltas av SLU. I huvudsak omfattar köpet mark nordväst om SLU:s campus och ett område söder om Nåntuna öster om Fyrisån.

– Jag är väldigt glad att vi har hittat en lösning där vi bevarar mer åkermark än i tidigare planer. På det här sättet säkrar vi naturmiljön och SLU:s forskning samtidigt som delar av området kan utvecklas med bostäder och en modern kollektivtrafik. Det här är ett viktigt steg för att genomföra Uppsalapaketet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

I Ultunaområdet planeras för minst 4 900 bostäder och flera verksamhetslokaler, bland annat för företagssatsningen Green Innovation Park. På den östra sidan av Fyrisån söder om Nåntuna planeras cirka 2 300 nya bostäder. Överenskommelsen mellan kommunen och SLU omfattar även mark för friluftslivet och för en ny bro över Fyrisån för framtida kollektivtrafik och för gång- och cykeltrafik.

Överenskommelsen innefattar även att Akademiska Hus och SLU till stor del byter mark med varandra. Kortfattat innebär det att SLU förvärvar fältet i södra Ultuna av Akademiska Hus samtidigt som Akademiska Hus förvärvar mark omedelbart väster om centrala Ultuna samt ett mindre markområde i nordöstra Ultuna.

– Vi har kommit fram till en överenskommelse som fungerar för oss samtidigt som vi tar ett ansvar för Uppsalas utveckling. Det kommer att bli en stor förändring men vi bedömer att vi har behållit den unika mark som vi behöver för att bedriva undervisning och forskning i dag. För att se över våra framtida behov kommer vi att behöva gå in i ett campusutvecklingsarbete, säger Maria Knutson Wedel, rektor för SLU.

– Vi är väldigt glada över att teckna en avsiktsförklaring som ska främja såväl Campus Ultunas som Uppsalas framtid. Genom markbytet kommer vi tillsammans med lärosätet att kunna skapa ett än mer sammanhållet campus, där SLU kan utvecklas samtidigt som vi säkrar att området vid Green Innovation Park kan få ett ökat inslag av samverkansmiljöer och näringslivsetableringar, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Beslut om godkännande av intentionsavtalet har fattats av kommunstyrelsen och av SLU:s styrelse. Det krävs också beslut av Akademiska Hus styrelse, vilket väntas fattas under våren 2020. Överenskommelsen kommer därefter att behandlas av regeringen och ett formellt beslut väntas under hösten 2020.

Kontakt:

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, tel 018-727 13 18, erik.pelling@uppsala.se  

Maria Knutson Wedel, rektor SLU, tel 018-67 10 60, maria.wedel@slu.se

Peter Bohman, marknadsområdesdirektör Akademiska Hus, tel 070-634 31 09, peter.bohman@akademiskahus.se

Lars Nylander, presskommunikatör Uppsala kommun, tel 0766-951289, lars.nylander@uppsala.se

Relaterade sidor:


Kontaktinformation