SLU-nyhet

SLU Centrum för biologisk bekämpnings årsrapport 2019

Publicerad: 28 februari 2020
Omslag till CBC:s årsrapport 2019, foto.

SLU Centrum för biologisk bekämpning, CBC, har nu publicerat sin populärvetenskapliga årsrapport med en översikt över aktiviteterna under 2019.

SLU Centrum för biologisk bekämpning är en centrumbildning som, med fokus på bekämpning av skadegörare med levande organismer, bidrar till ett uthålligt nyttjande av biologiska naturresurser.

I den här rapporten presenterar vi en populärvetenskaplig översikt över CBC:s verksamhet 2019.

- Ytterligare ett spännande år med SLU Centrum för biologisk bekämpning har passerat och ett nytt, lika spännande år, har just börjat. I tider när den kemiska bekämpningsmedelverktygslådan i växtskydd krymper och hållbarheten i vår nuvarande jordbruksproduktion ifrågasätts kommer den biologiska bekämpningens roll att öka. CBC är väl lämpade att ha en nyckelroll i den här övergången, eftersom vår forskning syftar till både att förstå när, var och hur vi bäst kan stödja naturliga fiender och antagonister mot skadedjur, och när, var och hur ytterligare biologiska bekämpningsmedel kan tillämpas på ett säkert och effektivt sätt, säger föreståndare Mattias Jonsson.

Fakta:

Biologisk bekämpning är en metod för att begränsa skador från organismer som skadedjur, skadeväxter och sjukdomsalstrare med hjälp av andra, nyttiga organismer, t.ex. mikroorganismer, insekter och växter som hämmar skadeorganismerna. Metoden används idag till exempel inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodling.


Kontaktinformation

mattias.jonsson@slu.se, 018 - 67 24 50