SLU-nyhet

Forskning för hållbart fiske får kungligt stipendium

Publicerad: 15 december 2020
Porträttbild av Gustav Hellström.

SLU-forskaren Gustav Hellström mottar i dag ett stipendium ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Pengarna ska användas för att ta fram kunskap som kan möjliggöra ett hållbart fiske i fjällsjöar.

Grattis till stipendiet, Gustav! Vad är det du vill ta reda på och varför är det viktigt?

- Tack! Vi försöker förstå hur rödingens och öringens beteende och vandringar inverkar på hur funktionella olika förvaltningsstrategier är.

I öppna stora vattensystem är det inte ovanligt att olika områden har olika fiskeregler. I ett område kan det exempelvis vara förbjudet att som fiskare ta upp fler än någon enstaka fisk, medan i andra områden kan reglerna vara mer generösa och du kanske får ta upp all fisk du fångar förutsatt att de har nått en viss längd.

Vi är intresserade att förstå hur effektiva olika fiskeregler blir i ett system där fisken har möjlighet att vandra mellan områden med olika regler. Om du begränsar uttaget av fisk i ett område med avsikten att fisket ska bli bättre, så finns risken att detta inte kommer generera önskat resultat om fisken ändå blir fångad i ett angränsande område med andra regler.

En sådan här problematik har länge diskuterats inom exempelvis laxförvaltningen, men problemet finns i allra högsta grad även i våra stora öppna sjösystem i Norrlands inland och fjällvärld.   

 

Stipendiet ska användas för att köpa in sändare för spårning av fjällröding. Vad är det för slags sändare och varför vill du spåra fjällrödingar?

- Vi märker fisken med små elektroniska sändare som skickar kodade signaler som vi kan detektera med hydrofoner under vattnet. Därefter kan vi med hög upplösning spåra fisken under flera år.

Vi har genom den här tekniken fått betydligt bättre förståelse av öringens vandringar och beteende, vilket vi kan använda för att skapa en bättre och mer effektiv förvaltning. Men vi vet fortfarande väldigt lite om hur rödingens förehavanden. Rödingen är en ikonisk art i fjällvärlden, men dessvärre också en art vi misstänker kommer få det tufft utifrån framtida klimatscenarios.

Genom att spåra dess beteende och vandringar kommer vi inte bara förstå hur vi kan förbättra förvaltningen av rödingen, utan också få större kunskap om vilken miljö den gillar, till exempel avseende vattentemperaturer, djup och lekområden. I vilken miljö leker den, var övervintrar den, hur och när dör den?

 

Stipendierna skulle ha delas ut på slottet i eftermiddag den 15 december, men mottagningen har flyttats fram på grund av rådande pandemi.

- Det ska bli kul och spännande att få komma dit. På grund av pandemin kommer vi tyvärr inte kunna ta med familjen. Synd, då mina barn var väldigt peppade på att få säga hej till Kungen.