SLU-nyhet

Företagsledning på ny nivå

Publicerad: 13 maj 2019

Produktion och produktionsprocesser stod på schemat under det andra fysiska mötet i SLU:s kurs Strategisk företagsledning, i regi av Kompetenscentrum företagsledning. Företagare och rådgivare diskuterade intensivt och jobbade hårt med hur arbetet i företagen kan slimmas och förbättras.

Alnarpsparken visar sig från sin bästa sida med blommande blåregn och rosaskimrande körsbärsträd men kursdeltagarna har fokus på annat håll. På nyckeltal, till exempel.
-Kursen är en bekräftelse på sånt jag funderat över länge men inte haft något bollplank för, konstaterade Johan Olsson, grisföretagare utanför Svalöv med 300 suggor, 2500 slaktgrisplatser, 500 hektar växtodling och maskinstation med 10 anställda.

Vill gå vidare

Han har länge varit intresserad av strategifrågor och arbetat med strategi i sitt företag, men haft svårighet att hitta kollegor som velat gå djupare i företagandet. Inte heller hos rådgivarna har han hittat motsvarande kompetens.
-Jag har både anlitat och sagt upp rådgivning av den anledningen. Där tänker man i stuprör och ser inte till helheten, vilket jag har saknat jättemycket. En växtodlingsrådgivare kan inte komma ut och ge mig rätt råd om han eller hon inte känner till min strategi och tar hänsyn till den.
Dagens diskussion handlade bland annat om produktion och produktionsprocesser, om att lägga budget som följs upp under året och värderingar av lager i detalj och precisionen i det.
Hans kurskamrat Katarina Steen från Växa Sverige och rådgivare i Småland, uppskattar samtalen med drivna företagare som Johan Olsson.
-De företag som är roligast att jobba med är de som ligger långt framme, som Johan. Men de kräver också mest av rådgivarna, ansträngningsmässigt och kapacitetsmässigt. 

Direkt användbara kunskaper

Hon valde SLU:s kurs för att lyfta sig själv och få ny inspiration i arbetet. Sedan första kurstillfället har hon redan haft tillfälle att använda sina nya kunskaper. Till exempel förståelsen för de ekonomiska nyckeltalen och att mäta lönsamhet i företag.
-Det har öppnat en del dörrar för mig och både jag och mina kunder har tyckt att det varit väldigt roligt. Om jag kan lyfta mig själv kommer jag att kunna lyfta företagarna uppåt. Är jag är intresserad och följer nyckeltalen så kan jag få företagarna med mig. Nyckeltalen får man ju inte med sig från boksluten, säger Katarina Steen.
Johan Olsson nappar direkt på tråden:
-Nä och då är det försent. Bokslutet är kanske inte färdigt förrän sex månader efter årsskiftet och då har det nästan gått ett helt verksamhetsår innan man utvärderar året som gick. Man måste vara där innan det händer, fyller han i och de båda kursdeltagarna försvinner in i porten till slottsbyggnaden på SLU Alnarp.

Träffar och studiebesök

I kursen strategisk företagsledning träffas kursdeltagarna fysiskt fyra gånger på olika ställen i landet, nästa gång i Norrbotten. Upplägget ger möjlighet till studiebesök hos utvalda företagare, som alla kan bidra ytterligare till diskussionen och lärandet, en uppskattad verklighetsförankring. Under Alnarpsträffen besökte deltagarna till exempel företaget Annelövsgrisen, ett grisföretag som ligger långt framme vad gäller medarbetarskap och ledarskap. Mellan träffarna har deltagarna hemuppgifter, denna gången räkneuppgifter på räntabilitet, avkastning på insatt kapital. Kontakten med kursledningen hålls via Skypemöten och telefon. 
Varje kursdeltagare arbetar under året med att ta fram en egen strategisk plan för företaget, som ska redovisas för gruppen. Hela kursen avslutas med en studieresa till två europeiska länder, som ger möjlighet till jämförelse av olika strategier och av hur man på olika sätt arbetar med att genomföra dom.

Utmanande nivåer

Ove Karlsson, kursledare för kursen Strategisk företagsledning är glad över deltagarnas engagemang och känner att deras behov och mål stämmer väl överens med kursens innehåll.
-Syftet är att företagarna ska nå nya nivåer i sitt företagande och att rådgivarna ska kunna utmana sina kunder till nya nivåer. Det vi arbetar med under kursdagarna är direkt användbart hemma i företaget eller på jobbet och varje deltagare följs upp individuellt.


Kontaktinformation