SLU-nyhet

Fullsatt när möjlighet till innovationsstöd presenterades

Publicerad: 07 maj 2019

Automatiserad vertikal odling i staden, AI för att öka konkurrenskraften i svensk frukt- och vinproduktion och platsspecifik ogräsbekämpning är några av de innovationer med medverkande från SLU som idag har fått stöd från EU-satsningen Europeiska innovationspartnerskapet, EIP-Agri.

Den 6 maj genomfördes en visning på SLU Alnarp av pågående innovationsprojekt och presentation av möjligheterna att söka innovationsstöd via Landsbygdsnätverkets satsning EIP-Agri.  Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket, koordinator för EIP-Agri tillsammans med företrädare för pågående projekt berättade om möjligheten att söka medel.  Syftet med innovationsstödet är ökad konkurrenskraft och hållbar produktion. Stödet gäller jordbruk, trädgårds- och rennäringen. De första projekten startade 2016 och nu är det cirka 55 projekt som pågår eller har avslutas. Den normala projekttiden är 1,5 - 3 år och en genomsnittlig projektbudget ligger på 3,5 miljoner kronor.

- Det unika med EIP-Agris innovationsstöd är att det är ett stöd på 100 procent. Det innebär att företagare inte behöver riskera eget medel och det gör det extra intressant för egna företagare, säger Inger Pehrson, koordinator för EIP-Agri på Landsbygdsnätverket.

Kriterierna för beviljande av stöd är bland annat hur innovativ idén är och hur mycket nytta som tillkommer lantbruksföretagare. Innovationen ska ge en lösning på ett problem och kan till exempel vara en ny produkt, ny metod, ny form av service, ny produktionsprocess eller ett nytt sätt att organisera saker. Stödet kräver två eller flera samarbetspartners med kompletterande kompetenser; praktiker, forskare, rådgivare, industriella företrädare etc.

- Det andra som skiljer detta innovationsstöd från andra stödmedel är att man kompletterar kompetenserna inom gruppen för att få fler olika synvinklar inom projektet och på så sätt skapar en innovation som har större chans att nå ut brett på marknaden, menar Inger Pehrson. Samtidigt ingår utlysningen i ett större internationellt sammanhang då det pågår i över 100 medlemsregioner i hela EU vilket ger ett stort internationellt nätverk. Deltagare samlas för olika tematiska aktiviteter och resultaten sprids inom nätverket vilket hjälper till att bygga broar mellan olika discipliner, aktörer inom samma ämnesområden och över landsgränser.

Partnerskap Alnarp finansierade workshopen innovationsstödet och Partnerskap Alnarp har liknande syfte att stärka jord- och trädgårdsnäringarnas konkurrenskraft.

- Vi valde att finansiera workshopen för att det är ett bra sätt för våra partnerföretag som har en innovativ idé att tillsammans med våra forskare få större finansiellt stöd än det vi kan erbjuda dem, menar Carl-Otto Swartz, verksamhetsledare på Partnerskap Alnarp.


Kontaktinformation

Sidansvarig: camilla.zakrisson.juhlin@slu.se