SLU-nyhet

”SLU kan ta större plats i samhället”

Publicerad: 01 april 2019

Nu påbörjar SLU ett arbete om att utveckla strukturen för samverkan. Prorektor Erik Fahlbeck tillsammans med de fyra dekanerna bjuder in till workshop för att diskutera hur en ny utvecklad struktur kan se ut.

SLU anordnar möten i Alnarp, Uppsala och Umeå under april och maj. Som grund för diskussionerna ligger rapporten om förstärkt samverkan som blev klar för några månader sedan. Mötena hålls fakultetsvis men medarbetare på SLU kan vara med på valfritt möte.

SLU:s kunskap och kompetens är relevant för många delar av samhället. Det märks bland annat genom att forskarna är framgångsrika när det gäller både publicering och att dra in anslag. Det märks även genom att många myndigheter och samhällsaktörer är engagerade i SLU:s fortlöpande miljöanalys och genom att de studenter som studerar på SLU får bra jobb.

SLU sitter på guldägg

– Idag förväntas svenska lärosäten och individuella medarbetare arbeta aktivt med samverkan. Vi inom SLU har en omfattande samverkan med många aktörer utanför akademin. Det märktes inte minst i KoN2018, där många enheter fått välförtjänt beröm för sin interaktion med andra. Samtidigt var det några av de tillresta experterna inom KoN som mycket tydligt sa att SLU borde ta ännu större plats i samhället och att våra medarbetare borde bli ännu aktivare. Detta eftersom vi har kompetenser som är så centrala för många av dagens stora frågor. Experterna förmedlade att vi sitter på ett guldägg; vi har hög kompetens, vi har goda kontakter utanför akademin och vi arbetar med relevanta frågor, säger prorektor Erik Fahlbeck.

– Guldägget skulle kunna ruvas och kläckas till någon sorts bevingad skapelse med mer eller mindre fascinerande utseende och flygegenskaper, eller med andra ord – vi inom SLU kan utveckla vår samverkan så att vår verksamhet blir än bättre och får än större genomslag i samhället, fortsätter Erik.

Vårens möten

Här datum för vårens möten. Klicka på länkarna för detaljer

 


Kontaktinformation

Mariette Manktelow, samverkanskoordinator, planeringsavdelningen, SLU
mariette.manktelow@slu.se, 018-67 18 54, 076-117 94 49

Sidansvarig: marten.granert@slu.se