23
apr
Norlingssalen i Skara och Sal J, Undervisningshuset, Ultuna

Workshop om förstärkt samverkan – Uppsala

seminarier, workshops |

Hur kan en förstärkt intern samverkansstruktur underlätta vår samverkan med externa parter, vara ett stöd för forskning, utbildning och miljöanalys och samtidigt göra det lättare att hitta in till SLU? Välkommen till en workshop där vi tillsammans ser över hur vi bäst förstärker vår samverkan inom SLU.

Det är prorektor och dekanen för VH-fakulteten som bjuder in till detta möte. Mötet videosänds till Norlingssalen i Skara

Prorektor Erik Fahlbeck säger: – Idag förväntas svenska lärosäten arbeta aktivt med samverkan och SLU har fått välförtjänt beröm för sin interaktion med aktörer utanför akademien. Men vi borde ta ännu mer plats. Vi har kompetenser som är så centrala för många av dagens stora frågor. Vi har hög kompetens, vi har goda kontakter och vi arbetar med de relevanta frågorna. Vi inom SLU kan utveckla vår samverkan så att vår verksamhet blir än bättre och får än större genomslag i samhället – så kom och diskutera hur vi kan gå till väga.

I en gemensam workshop ser vi tillsammans hur samverkan kan förstärkas utifrån det förslag som togs fram i december i ett fakultetsövergripande projekt ”SLU Samverkan”. 

Våra tre huvudfrågor under workshopen är:

  • Förslag på en ny funktion på SLU – samverkanssekreterare.
  • Förslag på organisation och placering av samverkanssekretarna.
  • Förslag på centrala stödfunktioner till samverkanssekreterarna och till institutionernas administrativa stöd.

Alla är välkomna. Mötet leds av prorektor Erik Fahlbeck och samverkanskoordinator Mariette Manktelow. Språket är svenska. Mötena hålls fakultetsvis men du är välkommen att delta på valfritt möte. Mötet sänds inte över videolänk.

Vänligen anmäl dig senast en dag före mötet hålls. Du måste vara inloggad för att kunna anmäla dig. Du loggar in högt upp till höger på medarbetarwebben. Här är länken https://internt.slu.se/

Anmälan workshop om förstärkt samverkansstruktur

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret.
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

Mariette Manktelow, samverkanskoordinator, planeringsavdelningen, SLU
mariette.manktelow@slu.se, 018-67 18 54, 076-117 94 49