SLU-nyhet

Sök medel för SLU-aktivitet inom livsmedelssystem

Publicerad: 03 december 2019

SLU Global och SIANI sponsrar två seminarier/workshops år 2020 med fokus på livsmedelssystem. Ditt förslag kan beröra alla aspekter av livsmedelssystem, som livsmedelskedjor, livsmedelsmiljöer, konsumentbeteende, kost, närings/hälsoeffekter och livsmedelssystemets påverkan på miljö/ekonomi och samhälle.

Deadline för ansökan är 17 december. Läs all information om hur du söker medlen på den engelska sidan här.


Kontaktinformation

SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

SLU Global
Ledningskansliet

Agricultural Sciences for Global Development
PO Box 7005, SE-750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se

Sidansvarig: malin.planting@slu.se