SLU-nyhet

Effektivt samarbete nyckeln till framtidens ledarskap

Publicerad: 28 oktober 2019

KCF ANALYS
Tema Ledarskap

Martin Melin, forskare vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi  på SLU Alnarp, reflekterar över vilka verktyg och vilken typ av ledarskap som kommer att ha betydelse för framtidens ledare.

"De flesta är nog överens om att det behövs mer ledarskap för att hantera de stora utmaningar som mänskligheten står inför. Klimatförändring, stora sociala orättvisor måste mötas med åtgärder från politiker, forskare, företagare och entreprenörer. Men vem kommer att ta ledarskapet och göra de förändringar som krävs? 

Många går kanske och hoppas att en klok, karismatisk och orädd person ska träda fram och leda mänskligheten in på rätt spår. Att en hybrid mellan Al Gore, Steve Jobs och Moder Teresa ska komma flygandes i en cape och rädda oss. Men det kommer såklart aldrig att ske.

När det gäller vår syn på ledarskap har vi människor en förkärlek att se det som ett resultat av en persons insats och starka karaktär. Vi attraheras av historier om den ensamma hjälten och den säregna entreprenören som går sin egen väg. När vi tänker på fantastiska företag som Microsoft och Apple så vill vi förklara deras framgång med den ensamma företagsledarens övernaturliga prestation som självklart ska belönas med miljonbonusar. Men alla som någon gång varit i en arbetsledande ställning vet hur lite man får gjort utan duktiga medarbetare som tar egna initiativ, tänker och agerar självständigt.

Fantastiska framgångar av fantastiska organisationer är inte den enskilda chefens förtjänst. Det är ett resultat av att tusentals människor varje dag har slitit, samarbetat, tagit initiativ och tillsammans hanterat de utmaningar de stått inför. Det är så ledarskap uppstår. I interaktionen mellan individer som tillsammans vill åstadkomma en förändring. Nyckeln till framtiden ligger hos den enskilda individens förmåga att samarbeta och lära tillsammans med andra. Därför kan vi alla vara en del av det ledarskap som är så nödvändigt för att driva utvecklingen mot ett samhälle som är värt att efterlämnas till kommande generationer.

Det ställer stora krav på oss som utbildar och tränar framtidens företagsledare när gamla sanningar och enkla förklaringar om vad ledarskap är ställs på ända. En nyligen genomförd undersökning av vad som kommer att krävas av framtidens ledare visade att förmågan att kunna tänka holistiskt, det vill säga att lära sig att se systemet och kunna se hur de olika delarna hänger ihop, kommer att bli allt viktigare för att kunna driva en förändring i ett komplext sammanhang. Och eftersom ”själv faktiskt inte är bäste dräng”, kan man inte nog trycka på vikten av att träna sina interterpersonella färdigheter. Att effektivt kunna samarbeta med andra i team eller i nätverk är ett måste.

Även ett lokalt ansvarstagande lyftes fram som viktig värdering för framtidens ledare. Det faller alltså tillbaka på att det är upp till var och en att ta ett ansvar för att den lokala miljön, den egna arbetsplatsen, det egna företaget är hållbart ur alla aspekter. Jag tror att det är i det lilla, lokala, vardagliga, som det stora ledarskapet växer sig starkt."

Martin Melin är forskare vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi på SLU Alnarp och undervisar i ledarskap och organisation.

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: marianne.persson@slu.se