SLU-nyhet

SLU-forskare får bidrag till forskning om mobil slakt

Publicerad: 21 mars 2018

Marie-Claire Cronstedts stiftelse donerar 810 000 kronor för att stödja första årets forskning på ett treårsprojekt med total kostnad på 2 255 000 kr. Projektet handlar om småskalig och mobil slakt av nötkreatur och studerar bedövning och avblodning utomhus på gården före transport till slakteri.

Stiftelsen har redan 2014 donerat 2 450 000 kr till ett tidigare delprojekt om mobilslakt som behandlar djurvälfärd och köttkvalitet i mobil och stationär slakt. Den nya donationen berör en fortsättning av projektet. Forskningsprojektet Småskalig och mobil slakt av nötkreatur pågår vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa sedan 2014 (http://www.slu.se/mobilslakt . Fem delprojekt har identifierats:

1. Utformning av faciliteter för levandedjurhantering på mobilt slakteri,

2. Effekter av mobil slakt på djurvälfärd och köttkvalitet,

3. Bildöverföring för veterinärbesiktning och slaktkroppsklassificering,

4. Bedövning och avblodning utomhus på gården före transport till slakteri,

5. Utveckling av uppfödningsmodeller, drivningsvägar och kunskapsöverföring till uppfödare i mobil slakt.

Hittills har delprojekt 1 och 2 genomförts.

Slakt utsätter oundvikligen produktionsdjuren för välfärdsrisker och hanteringen vid slakt kan utgöra den mest stressfyllda händelsen i djurens liv. Exempel på potentiellt stressfyllda situationer är hantering utförd av främmande människor, omild lastning och avlastning, lång transport under obekväma förhållanden, väntan och eventuell övernattning på slakteriet, bristande tillgång på vatten och foder, blandning med främmande djur, obekanta miljöer och lukter, plötsliga temperaturförändringar och kraftigt buller.

Även om ansträngningar har gjorts för att minska djurens lidande i samband med transport och slakt upplever de flesta lantbruksdjur fortfarande betydande stress strax före och i samband med slakten. Stark eller långvarig stress kan också försämra köttkvaliteten genom förbrukning av glykogenreserverna i musklerna.

Kontakt:

Jan Hultgren, universitetslektor vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, telefon: 0511-67 103
E-post: jan.hultgren@slu.se

Christine Jakobsson, ansvarig för fundraising vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, telefon: 018-67 16 82
E-post: christine.jakobsson@slu.se

Caroline Lippman, sekreterare för Marie-Claire Cronstedts Stiftelse, telefon: 08-202240

E-post: mccstiftelse@billandreasson.com


Kontaktinformation
Jan Hultgren, Universitetslektor
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa
jan.hultgren@slu.se, +4651167103

Sidansvarig: mikael.jansson@slu.se