SLU-nyhet

Växtproteinfabrik på SLU Alnarp

Publicerad: 13 december 2018

– Fantastiskt, nu är framtiden snart på plats i Alnarp. Vinnova beviljade 10 miljoner kronor för projektet Växtproteinfabriken eller som den heter på engelska Plant Protein Factory, säger professor Eva Johansson, SLU i Alnarp, tilltänkt styrgruppordförande för Proteinfabriken.

Projektet syftar till att bygga, utveckla och sätta på plats en pilotanläggning för att extrahera och ta till vara olika proteiner och proteinfraktioner från växter. Proteinerna kommer att användas i en uppsjö av produkter både inom livsmedelsindustrin men också för kosmetika och i medicinska applikationer. Möjligheter att använda dem i högvärdiga foderprodukter finns också. I första steget kommer fokus att vara på proteiner från grön biomassa, det vill säga från gröna blad och gröna växtdelar.

 

– Vi har ett tiotal industrier som är med i ansökan för att få tillgång till våra proteiner och prova dem i olika produkter, säger Carl Jonson på SLU Holding AB, som har varit med och tagit fram konceptet och ansökan.

– Idéerna gällande Proteinfabriken kommer från Eva Johansson och Bill Newson på Institutionen för växtförädling på SLU Alnarp, säger Carl Jonson.

– Intresset från industrin är stort. Det finns många fler företag än de som nu är med som har ett intresse i detta. Och för SLU Holding AB är detta mitt i prick, menar Carl Jonson. Vi tror på att Proteinfabriken kommer att utvecklas till ett fullskaligt företag med hjälp av Vinnovas satsning.

Proteinfabriken har som mål att bygga upp en verksamhet runt proteiner från grön biomassa. En av innovationerna inom projektet är att utvinningen av proteinet kopplas samman med utvinning av andra komponenter, till exempel antioxidanter och fibrer, samt till biogasanläggningar som kan nyttja resterna från Proteinfabriken till att producera biogas.

– Genom att ta till vara en kaskad av produkter från biomassan ökar hållbarheten i produktionen, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt, säger Bill Newson, blivande forsknings- och utvecklingschef i Proteinfabriken.

I och med att Proteinfabriken syftar till proteinextraktion och rening i olika grad, samt till nya produkter, kommer pilotanläggningen att ha bäring också på andra proteiner än de som finns i grön biomassa, och möjligheter till nya produktionslinjer är uppenbara.

– Vi ser detta som en del i en mycket större framtida satsning på ny proteinprodukter inom både foder-, livsmedels- och kosmetikaprodukter, säger Viveka Sernvi Hansson som tillträder som projektledare på Proteinfabriken med start från den 1 januari 2019.

– Proteiner från växter är ett hett ämnesområde just nu. Vi kommer att koppla växtförädlingsprojekt på proteingrödor inom SLU Grogrund – Centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor, till möjligheterna för produktutveckling inom Proteinfabriken, säger Eva Johansson.  

Kontakt:

Professor Eva Johansson, SLU eva.johansson@slu.se  tel 040-41 55 62
Carl Jonson, SLU Holding carl.jonson@slu.se  tel 0722-11 75 77


Kontaktinformation