SLU-nyhet

NoR-utdelning, Ortsforum och IG Nobel i Alnarp

Publicerad: 09 december 2018

Nu har medarbetare vid SLU i Alnarp förärats med utdelning av olika utmärkelser. I år var det endast en person som erhöll Nit- och Redlighet i Rikets tjänst, Anders Herlin på institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi.

Att hålla Ortsforum är en årligen återkommande aktivitet i vid SLU i Alnarp. Då presenterar dekanus, prodekanus och fakultetsdirektör fakta och statistik om året som gått samt ger inblickar i det kommande året. Även andra viktiga händelser under året uppmärksammas vid detta tillfälle.

Förutom Nit-och Redlighetsutmärkelsen delas vid detta tillfälle ut Handledarpris från Doktorandrådet och Lika Villkors-priset från LTV-fakultetens Lika villkors-utskott.

I år hade vi även äran att uppmärksamma professor Marie Bengtsson, som erhållit SLU:s pedagogiska pris för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning och mottagaren av Rektor Mårten Carlssons pris universitetsadjunkt Jan Larsson lite extra.

 

Ortsforum börjar traditionsenligt med mingel, lussebullar, pepparkakor och glögg finns på menyn. Här syns Tina Lantz, utbildningsadministratör, Alexandra Nikolic, odlingschef, Anette Lenander, arkivarie, Kristina Regnell, utbildningsadministratör, Marika Gullberg, registrator och Israt Parves, administratör.

 

Utmärkelsen för Nit- och Redlighet i Rikets tjänst delades ut till Anders Herlin av dekanus Håkan Schroeder.

 

Lika villkorspriset delades ut till Kristina Karlsson Green, Åsa Lankinen och Laura Greenville-Briggs Didymus (ej med på bild), samtliga på institutionen för växtskyddsbiologi, med motiveringen:Pristagarna är initiativtagare och genomförare av ett mentorsprogram som riktar sig till både disputerade forskare tidigt i karriären och till doktorander. Behovet av att förbättra villkoren för båda målgrupperna uppmärksammades inte minst i medarbetarundersökningen. Mentorsprojektet bidrar till att fånga upp förändringsbehov och utvecklingsmöjligheter. De stärkta nätverk som programmet bidar till bedöms också ge varaktiga positiva effekter.

 

Jan-Eric Englund, universitetslektor och statistiker, erhöll Doktorandrådets handledarpris med motiveringen:
Jan-Eric is a kind, patient and extremely helpful person that is always willing to make time to meet you and discuss your problems with statistics and to give advice on experiment planning. He has extensive knowledge in statistics and a lot of experience working with scientists and research projects. When asked for help he will try to solve the problem with you and not for you giving you a chance to learn.

 

En av IG Nobel-pristagarna, Paul Becher, från institutionen för växtskyddsbiologi, höll presentationen "The Scent of the Fly". Denna prisutdelning är en tradition i Cambridge/Boston, där både Harvard och MIT finns. Priset ska hedra prestationer som först får folk att skratta, och sedan får dem att tänka. Det man skrattar åt i detta fall är att forskarna vid en studie visat att en tränad vinkännare kan urskilja doften av en enda bananflugehona som hamnat i ett glas vin, som därigenom kan betraktas som förstört. Om man sedan tänker efter kommer denna kunskap att göra nytta även i forskningen av Suzukiiflugans framfart och som kuriosa, även till att utbilda Systembolagets inköpare i dofter hos vin!

 

Foto: Anette Neldestam Larsson

 


Kontaktinformation