SLU-nyhet

Jan Larsson får Mårten Carlssons pris 2018

Publicerad: 23 augusti 2018

Universitetsadjunkt Jan Larsson, SLU, tilldelas Rektor Mårten Carlssons pris 2018, som erkänsla för att han vigt sin yrkeskarriär åt SLU och de gröna näringarna, och har brunnit för att samverka och knyta olika aktörer närmare varandra. Priset på 50 000 kr kommer att överlämnas i samband med SLU:s promotionshögtid den 6 oktober.

Jan Larsson tog ut agronomexamen med ekonomiinriktning 1982 och har sedan 1983 varit verksam vid SLU i Alnarp. Motiveringen till priset vilar på tre huvudpelare, hans lärargärning, hans engagemang för Partnerskap Alnarp samt hans bidrag till starten av SLU:s Kompetenscentrum Företagsledning.

I sitt uppdrag som universitetslärare i ekonomi och företagsledning har Jan Larsson med stor passion och drivkraft bidragit till ökad samverkan mellan samhälle, näringsliv och SLU:s grundutbildningar. Han har lagt sig vinn om att i största möjliga utsträckning involvera företag och andra samhällsaktörer i sina kurser, i övertygelsen att kursplanens lärandemål berikas av nära yrkeslivskontakter och möten med levande exempel. Ett av hans signum har blivit att använda äkta fallstudier – frågeställningar från företag och andra samhällsaktörer – som studenterna får sätta tänderna i. Studenterna lyfter även fram hans engagemang för att de alla ska bli framgångsrika och lyckas i livet.

Som Partnerskap Alnarps sekreterare har Jan Larsson sedan strax efter starten år 2004 noggrant och hängivet byggt upp och vidareutvecklat partnerskapets databaser för hantering av projektansökningar, examensarbeten, seminarier/exkursioner, hanteringen av medlemsavtal och skapandet av en hemsida.

Vid tillkomsten av Kompetenscentrum Företagsledning såg Jan Larsson klart och tydligt nyttan av att frågorna fick en ny belysning. Med sitt stora kontaktnät både inom och utanför SLU var han starkt bidragande till att centrumet kunde finansieras och inrättas den 1 januari 2015, på vad som inom akademin får betraktas som rekordkort tid.

Pressbild

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om utmärkelsen. Fotograf ska anges.)

Jan Larsson, universitetsadjunkt vid SLU:s institution för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi i Alnarp. Foto: Marianne Persson

Fakta:

Mer om Mårten Carlssons pris

Rektor Mårten Carlssons pris för föredömliga insatser som främjat dialogen mellan samhälle, näringsliv och SLU instiftades 1995 och delas ut vartannat år. Mårten Carlsson var SLU:s rektor under åren 1982–1994. De senaste pristagarna har varit:

År 2016: F.d. statskonsulent Per Andersson

År 2014: F.d. naturvårdsråd Torleif Ingelög

År 2012: Statskonsulent Margareta Stigson

År 2010: Docent Torgny Wiederholm

År 2008: Professor Hans Andersson

År 2006: Jägmästare Roger Asserståhl

År 2004: Agr dr Olle Pettersson

År 2002: Forskningsledare Bengt Ehnström

År 2000: Driftledare Torsten Kellander

År 1998: Internetkoordinator Eva Fridman, S-fak, SLU

År 1996: Professor Olof Bolin, institutionen för ekonomi, SLU


Kontaktinformation

Sune Lindh, akademisekreterare
Ledningskansliet, SLU
sune.lindh@slu.se, 018-67 10 12, 070-524 99 48