SLU-nyhet

Dåligt lingonår väntas i stora delar av landet

Publicerad: 09 augusti 2016

Årets tillgång på lingon ser ut att bli riktigt usel i norra Norrland och i Svealand, medan Götaland ser ut att få ett förhållandevis bra år. Det visar 2016 års lingonprognos från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Prognosen för norra Norrland ser mörk ut för lingonplockarna, med ytterligare ett dåligt lingonår – endast drygt hälften så mycket lingon jämfört med medelvärdet för perioden 2003–2015. Nästan lika illa ser det ut för Svealand, där tillgången verkar bli två tredjedelar av ett normalår (se diagram i figur 1). I södra Norrland ser det också ut att bli något sämre än normalt. För Götaland ser det dock ljusare ut. Där väntas det bli tjugo procent mer lingon än normalt. Prognosen baseras som vanligt på uppgifter från Riksskogstaxeringen och SLU:s skogliga försöksparker.

– Den dåliga tillgången på lingon i Norrland och Svealand kan kanske förklaras med att vädret varit ogynnsamt för lingon under blomningen, säger Jonas Dahlgren, som ansvarar för bärprognoserna vid SLU:s Riksskogstaxering.

Även om det verkar bli ett dåligt lingonår i Svealand och Norrland så är det fortfarande Svealand och södra Norrland som har de största tillgångarna i absoluta tal, med nästan dubbelt så mycket bär som i Götaland och över 30 procent mer bär än i norra Norrland (se diagram i figur 2 och karta).

Bärtätheten varierar mycket och detta leder till att det även i Norrland och Svealand är möjligt att hitta områden med bra tillgång på bär. Stora lokala variationer, tillsammans med att mängden bär i skogarna påverkas av vädret och andra händelser under ett helt år, från det att blomanlagen bildas på sommaren tills de mognar nästa sommar, leder till att det är mycket svårt att avgöra vilka enskilda vädersituationer eller andra händelser som ger ett bra eller dåligt lingonår på en enskild plats.

Om årets blåbärstillgång
SLU:s prognos för årets tillgång på blåbär, som presenterades i början av juli, pekade på ett rekordbra år i Götaland och ett mycket bra år i Svealand och södra Norrland. I norra Norrland pekade prognosen på nivåer något under normalt. Med mer tillgänglig information och framför allt fler provytor med mogna blåbär, kan vi nu konstatera att prognosen verkar stämma väldigt bra. I södra Norrland visar dock de nya beräkningarna på 15–20 procent färre blåbär än prognosen.

Kontakt
Jonas Dahlgren, analytiker
Riksskogstaxeringen, SLU i Umeå, Västerbotten
Telefon: 090-786 82 93.

Ola Langvall, försöksledare
Enheten för skoglig fältforskning, SLU i Asa, Småland
Telefon: 0472-26 31 80.

SLU:s bärprognoser är en del av program Skog inom universitetets verksamhetsområde för miljöanalys.

Figurer om lingonprognosen år 2016


Figur 1: Prognos för relativ lingonförekomst i produktiv skogsmark i olika landsdelar år 2016 jämfört med genomsnittet för åren 2003–2015, procent. Grafik: Ola Langvall, SLU.

Figur 2: Prognos för lingonförekomst i produktiv skogsmark år 2016 i olika landsdelar jämfört med genomsnittet för åren 2003–2015, genomsnittligt antal bär per kvadratmeter och år. Grafik: Ola Langvall, SLU.

Karta: Prognos för lingonförekomst i produktiv skogsmark år 2016 i olika delar av landet, genomsnittligt antal bär per kvadratmeter och år. Grafik: Ola Langvall, SLU.


Kontaktinformation