SLU-nyhet

Vallfoder förebygger många sjukdomar anser EU-forskare

Publicerad: 15 december 2016

Korrekt utfodring med vallfoder är bästa sättet att förebygga en rad problem och sjukdomar hos häst. Det anser en grupp forskare från flera länder i Europa som samlat och granskat både gammal och ny kunskap inom området hästens kost och hälsa.

Nu presenterar de sina rekommendationer i artikel i den vetenskapliga tidskriften Animal.

Forskning om sjukdomar hos häst, såsom fetma, insulinresistens, metabola syndromet, fång, kolik, magsår, korsförlamning, foderhygien samt beteendestörningar, har ofta pekat mot en viktig gemensam faktor när det gäller förebyggande insatser; nämligen behovet av en korrekt utfodring med vallfoder.

Med anledning av detta har ett antal ledande experter i Europa inom hästens kost och hälsa, bland annat professor Anna Jansson vid SLU, samlat och granskat både gammal och ny kunskap. Behovet av nya gemensamma europeiska rekommendationer väcktes vid en workshop om vallfoder vid det europeiska mötet om utfodring av häst (EWEN), i Portugal 2012.

Den vetenskapliga artikeln, Review of feeding conserved forage to horses: recent advances and recommendations, som nu publicerats i tidskriften Animal definierar vilka olika sorters vallfoder som produceras för att ge konserverat hästfoder i Europa.

I artikeln beskrivs också variationen i näringsämnen och hygienisk kvalitet, hur tarmfloran påverkas och de senaste rönen om vallfoder till hästar i träning. I artikeln belyses hur viktigt det är att hästen får äta tillräckligt mycket och ofta för att undvika hälsoproblem samt beteendestörningar.

Forskarna presenterar nya rekommendationer och riktlinjer för utfodring vad gäller minsta mängd, antal gånger per dygn samt foderhygien för att ge en optimal foderstat för hästar. Det yttersta målet är att genom bättre utfodring av hästar bidra till en bättre välfärd, oavsett var hästarna befinner sig i världen.

I artikeln ges rekommendationer att den dagliga mängden vallfoder, bör vara minst 1,5 procent av kroppsvikten. Dessutom bör hästar ges möjlighet att söka föda minst 8 timmar under ett dygn.

- Forskning har nu också klart visat att ett vallfoder av hög kvalitet kan tillgodose 80-100 procent av de energibehov som hårt arbetande hästar har, säger Anna Jansson, SLU, en av författarna till artikeln i Animal.

Artikel: Review of feeding conserved forage to horses: recent advances and recommendations

Författare: P.A. Harris Storbritannien, A.D. Ellis  Storbritannien, M.J. Fradinho Portugal , A. Jansson Sverige, V. Julliand Frankrike, N. Luthersson Danmark, A.S. Santos Portugal and I. Vervuert Tyskland.


Kontaktinformation

Anna Jansson
Professor, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
Avdelningen för anatomi och fysiologi 
Telefon : 018-67 21 06