11 apr

Gymnastik- och idrottshögskolan, Lidingövägen 1, Stockholm, Stockholm

Varje rörelse räknas!

seminarier, workshops |

Hur kan vi vända trenden mot alltmer stillasittande barn och unga? Den 11 april 9.00 - 12.00 arrangeras seminariet Hur får vi barn och unga att röra sig mera i vardagen?

Seminariet arrangeras av Gymnastik- och idrottshögskolan och Hjärt-Lungfonden och tar utgångspunkt i de förslag som Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet lämnade i sitt slutbetänkande i juni. Flera berörda myndigheter och organisationer medverkar.

Programmet inleds av Hans Kunglig Höghet Prins Daniel och Folkhälsomyndighetens GD Karin Tegmark Wiezell. Därefter följer två panelsamtal där SLU Tankesmedjan Moviums Lena Jungmark deltar i det första som handlar om skolans roll. Förmiddagen avslutas av Socialminister Jakob Forssmed som svarar på frågor om hur regeringen ser på Kommitténs rekommendationer.

PROGRAM

ANMÄLAM