4 apr

Aulan och loftet, Alnarp

Konferensen Lantbygg - industriella, förnyelsebara, hållbara byggmaterial från lantbruket och landet

konferenser |
Hållbart byggande - hampa används för isolering av vägg

Välkommen till en konferens om byggnadsmaterial med ursprung i förnybara lantbruksprodukter, arrangerad av SLU Partnerskap Alnarp och Hållbart Byggande i Syd.

Syftet med konferensen är att tillhandahålla en aktuell bild av byggnadsmaterial som har ett ursprung i förnybara lantbruksprodukter och från landsbygden. Vi kallar tillsammans många olika aktörer från diverse sektorer som arkitekter, byggföretag, beslutsfattare, byggmaterialsförsäljare med flera.

Målet är att skapa större insikt i, och förståelse av, storskaliga industriella användandet av material som har ett förnybart ursprung, och att ta reda på de hinder som förekommer för deras användande genom att introducera, och kreativt försöka harmonisera de olika intressenternas åsikter. Vi kommer att visa praktiska exempel, och genomföra öppna diskussioner i workshop format.  Vi förväntar oss att konferensen kommer att skapa en vidare förståelse och ett större intresse för användandet av dessa material i ett industriellt sammanhang som kan förändra hela byggsektorn på ett för klimatet, samhället och ekonomin viktigt vis.

Varmt välkommen!

Konferensen kommer att livesändas. Länk till sändningen och mer information publiceras på den här sidan ett par dagar innan. 

Fakta

Tid: 2024-04-04 09:00 - 17:00
Ort: Alnarp
Lokal: Aulan och loftet
Arrangör: SLU Partnerskap Alnarp i samarbete med föreningen Hållbart Byggande i Syd
Sista anmälningsdag: 22 mars 2024
Pris: Konferensen är kostnadsfri. Lunch till självkostnadspris.
Mer information:

Adress: Sundsvägen 6, 230 53 Alnarp

Till anmälningsformuläret


Program

08.30-09.15, Samling

09.15-09.30, Välkommen
György Ängelkott Bocz, institutionen för biosystem och teknologi, SLU

09.30-10.00, Industrial Earthen Construction Technology in Architecture 
Martin Rauch, Lehmtonerde

10.00-10.30, Hampa som byggnadsmaterial
Paulien Strandberg-de Bruijn, Avd. Byggnadsmaterial LTH, Lunds universitet

10.30-11.00, Fika

11.00-11.30, Lantbrukets byggmaterial från ett sunda hus synpunkt.
Maria Block, BLOCK Arkitektur

11.30-12.00, Byggmaterial från lantbruket. Den offentliga sektorns synvinkel.
Andreas Eggertsen Teder, Hållbarhetsstrateg, Malmö Stad

12.00-13.00, Lunch

13.00-13.30, Sheep’s wool in controlling acoustic characteristics of buildings.
Claudio Pauwels, WOOLIE

13.30-14.00, Linoljebaserade,hållbara färgprodukter. Producenten & handlarens perspektiv.
Gunnar Ottosson, Ottossons Färgmakeri

14.00-14.30, Vass, halm och strö. Förnyelsebara byggmaterial från lantbruket.
Adam Ooms, Adam Ooms Vass och Halmtak

14.30-15.00, Material från lantbruket – regelverk och policy.
Boverket

15.00-15.30, Fika

15.30-16.30, Workshop: Lantbrukets byggmaterial - för och nackdelar; hinder och möjligheter

16.30-17.00, Slutdiskussion/Panelsamtal