4 apr

Crafoordsalen, Alnarp / online

Konferensen Lantbygg - industriella, förnyelsebara, hållbara byggmaterial från lantbruket och landet

konferenser |
Hållbart byggande - hampa används för isolering av vägg

Välkommen till en konferens om byggnadsmaterial med ursprung i förnybara lantbruksprodukter, arrangerad av SLU Partnerskap Alnarp och Hållbart Byggande i Syd.

Syftet med konferensen är att tillhandahålla en aktuell bild av byggnadsmaterial som har ett ursprung i förnybara lantbruksprodukter och från landsbygden. Vi kallar tillsammans många olika aktörer från diverse sektorer som arkitekter, byggföretag, beslutsfattare, byggmaterialsförsäljare med flera.

Målet är att skapa större insikt i, och förståelse av, storskaliga industriella användandet av material som har ett förnybart ursprung, och att ta reda på de hinder som förekommer för deras användande genom att introducera, och kreativt försöka harmonisera de olika intressenternas åsikter. Vi kommer att visa praktiska exempel, och genomföra öppna diskussioner i workshop format.  Vi förväntar oss att konferensen kommer att skapa en vidare förståelse och ett större intresse för användandet av dessa material i ett industriellt sammanhang som kan förändra hela byggsektorn på ett för klimatet, samhället och ekonomin viktigt vis.

Varmt välkommen!

Program

08.30-09.15, Samling

09.15-09.30, Välkommen
György Ängelkott Bocz, institutionen för biosystem och teknologi, SLU

09.30-10.00, Lantbruksbaserade byggmaterial i en värld med klimatförändringar: Det teoretiska ramverket
Marie-Claude Dubois, institutionen för biosystem och teknologi, SLU

10.00-10.30, Hampa som byggnadsmaterial
Paulien Strandberg-de Bruijn, Avd. Byggnadsmaterial LTH, Lunds universitet

10.30-11.00, Fika

11.00-11.30, Lantbrukets byggmaterial från ett sunda hus- och hållbarhetsperspektiv
Maria Block, Blockark AB

11.30-12.00, Byggmaterial från lantbruket – den offentliga sektorns synvinkel
Andreas Eggertsen Teder, Hållbarhetsstrateg, Malmö Stad

12.00-13.00, Lunch

13.00-13.30, Industriell tillverkning och användning av hampabaserad fiberisolering
Naib Woldemariam, Ekolution

13.30-14.00, Linoljebaserade,hållbara färgprodukter – producenten & handlarens perspektiv
Gunnar Ottosson, Ottossons Färgmakeri

14.00-14.30, Vass, halm och strö – förnyelsebara byggmaterial från lantbruket
Adam Ooms, Adam Ooms Vass och Halmtak

14.30-15.00, Material från lantbruket – regelverk och policy
Boverket

15.00-15.30, Fika

15.30-16.30, Workshop: Lantbrukets byggmaterial - för och nackdelar; hinder och möjligheter

16.30-17.00, Slutdiskussion/Panelsamtal