8 mar

Lennart Kennes sal Biocentrum Ultuna och zoom, Uppsala

Adaptation in two species of Phaseolus with contrasting mating systems

disputationer |

Le Yu försvarar sin avhandling "Adaptation in two species of Phaseolus with contrasting mating systems" den 8 mars 2024

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen online

Fakta

Länk till avhandlingen: https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=128350&lang=se
Respondent: MSc Le Yu
Opponent: Docent Aakash Chawade, SLU Institutionen for växtförädling, Box 190, 234 22 Lomma Sweden
Tid: 2024-03-08 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal Biocentrum Ultuna och zoom
Arrangör: Institutionen för växtbiologi
Mer information:

le.yu@slu.se

För anmälan till disputationen on line vänligen kontakta: 

par.ingvarsson@slu.seKontaktinformation