17 jan

Crafoordsalen, Alnarp

Workshop om restflöden i cirkulära livsmedelssystem - Utmaningar och lösningar

seminarier, workshops |

Välkomna på en workshop där vi möts i berättelsen om återvinning och återanvändning av restflöden i cirkulära livsmedelssystem.

För att bemöta globala utmaningar och utveckla resurseffektiva cirkulära livsmedelssystem, behöver lösningar, verktyg och samarbeten utvecklas. Workshopen vänder sig till aktörer som vill förstå mer om cirkulära livsmedelsystem och som vill bidra med sin syn på vad som krävs för att accelerera denna utveckling och hjälpa varandra framåt samt förstärka samarbeten med akademi genom tex studentarbete och exjobb.

Fakta

Tid: 2024-01-17 13:00 - 16:30
Ort: Alnarp
Lokal: Crafoordsalen
Arrangör: SLU Partnerskap Alnarp, institutionen för biosystem och teknologi i samarbete med cirkulär utvecklingshubb för livsmedel
Sista anmälningsdag: 10 januari 2024
Mer information:

Lokal: Crafoordsalen, Sundsvägen 14, Alnarp

Till anmälan


Program

Program

13:00 Välkomna och introduktion                                             

13:15 Restflöden i livsmedelssystem- hur modelleras systemet för en hållbar återanvändning?

13:30 Restflöden i forskningen och i näringslivet – möjligheter och utmaningar

14:15 Restflöden i studentarbeten           

14:35 Fika och diskussion kring lösningar och verktyg

15:30 Output och reflektion

16:30 Avslutning