5 jun
27 aug

Alnarp

Kurs i skoglig föryngring

Björk och tallplantor framför äldre tall. Foto.

Kursens övergripande mål är att förmedla en helhetsbild över hela föryngringskedjan, från frö till etablerat träd, och att ge studenterna insikt i komplexiteten i det moderna skogsbrukets föryngringsmetoder. Både masterstudenter och doktorander är välkomna att söka.

Under kursen kommer nya rön och kunskap om planttyper, planteringstekniker och markberedning att diskuteras, utvärderas och kopplas till en förståelse för plantors ekofysiologi samt ståndortsfaktorer. Kursen behandlar också försöksdesign och tekniker för plantmätning, samt analys av föryngringens tillväxt och vitalitet.

Kursen är en distanskurs på halvfart, schemalagd på sommarterminen. I slutet av kursen ligger en vecka med obligatoriska fältövningar. I övrigt är kursinformation och interaktion mellan lärare och studenter förlagt till kursportalen med en första introduktion vid terminens start. Varje student kommer att ansvara för en litteraturstudie och ett eget fältprojekt med inmätning och uppföljning av plantor från början av sommaren fram till kursens slut.

Anmälan och mer information

Kursen ges på engelska.

Mer information och ansökan för masterstudenter - slu.se

Mer information och ansökan för doktorander (på engelska) - slu.se/en

Fakta

Tid: 2023-06-05 - 2023-08-27
Ort: Alnarp
Arrangör: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Mer information:

Kontakt

Mikolaj Lula
Postdoktor, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Telefon: +4640415395, +46732451804
E-post: mikolaj.lula@slu.seKontaktinformation