14 apr

Tanngrisner, VHC, Campus Ultuna, Uppsala

Licentiatseminarium: Sandra Bonow

licentiatföreläsningar |

Sandra Bonow försvarar sin avhandling: Breeding of Swedish Warmblood horses towards specialization in show jumping and dressage

Fakta

Respondent: Sandra Bonow
Tid: 2023-04-14 13:00
Ort: Uppsala
Lokal: Tanngrisner, VHC, Campus Ultuna

Kontaktinformation