Medarbetarwebben

Licentiatföreläsningar

Här visas licentiatföreläsningar, hämtade från kalendariet.


Det finns 31 sidor som är taggade med Licentiatföreläsningar:
Lic-sem Frölund

Lic-sem Frölund

Bosättningar och jordbruk i Gamla Uppsala 200 f. Kr–600 johanna.nilsson@slu.se Per Frölund försvarar sin licentiatavhandling Bosättningar och jordbruk i Gamla Uppsala 200 f. Kr–600 den 7 mars 2019

Lic-sem Frölund

Lic-sem Frölund

Bosättningar och jordbruk i Gamla Uppsala 200 f. Kr–600 johanna.nilsson@slu.se Per Frölund försvarar sin licentiatavhandling Bosättningar och jordbruk i Gamla Uppsala 200 f. Kr–600 den 7 mars 2019

Lic Linda Calamnius

Lic Linda Calamnius

Salmonids and grey seals (Halichoerus grypus). Mitigation in pontoon traps eva.andersson.bjorkman@slu.se Linda Calamnius håller sitt licentiatseminarium 15 januari 2019 Alla intresserade är

Lic Linda Calamnius

Lic Linda Calamnius

Salmonids and grey seals (Halichoerus grypus). Mitigation in pontoon traps eva.andersson.bjorkman@slu.se Linda Calamnius håller sitt licentiatseminarium 15 januari 2019 Alla intresserade är

Licentiatföreläsning-Emma Andersson

Licentiatföreläsning-Emma Andersson

Licentiatföreläsning: Impact of litter size on sow health and welfare fun-vh@slu.se Emma Andersson försvarar sin licentiatavhandlingen "Impact of litter size on sow health and welfare". Smedjan,

Licentiatföreläsning-Emma Andersson

Licentiatföreläsning-Emma Andersson

Licentiatföreläsning: Impact of litter size on sow health and welfare fun-vh@slu.se Emma Andersson försvarar sin licentiatavhandlingen "Impact of litter size on sow health and welfare". Smedjan,

Lic Maria Hellman

Lic Maria Hellman

Microbial nitrate removal from mining waters eva.andersson.bjorkman@slu.se Maria Hellman försvarar sin licentiatavhandling den 28 september 2018 Alla intresserade är välkomna att närvara

Lic Maria Hellman

Lic Maria Hellman

Microbial nitrate removal from mining waters eva.andersson.bjorkman@slu.se Maria Hellman försvarar sin licentiatavhandling den 28 september 2018 Alla intresserade är välkomna att närvara

Licentiatseminarium-Johannes Pohl

Licentiatseminarium-Johannes Pohl

Licentiatföreläsning: Ozonation as sewage effluent treatment. Toxicological effects in adult and embryonic zebrafish (Danio rerio) fun-vh@slu.se Johannes Pohl försvarar sin licentiatavhandlingen "

Licentiatseminarium-Johannes Pohl

Licentiatseminarium-Johannes Pohl

Licentiatföreläsning: Ozonation as sewage effluent treatment. Toxicological effects in adult and embryonic zebrafish (Danio rerio) fun-vh@slu.se Johannes Pohl försvarar sin licentiatavhandlingen "

poesinyhet

I samband med biologiska mångfaldens dag lanserade SLU en diktutmaning. Vi fick in 52 dikter om 53 olika fågelarter. Hoppas att ni som diktade hade roligt och kanske upptäckte något nytt om fåglarna

poesinyhet

I samband med biologiska mångfaldens dag lanserade SLU en diktutmaning. Vi fick in 52 dikter om 53 olika fågelarter. Hoppas att ni som diktade hade roligt och kanske upptäckte något nytt om fåglarna

Loading…