Medarbetarwebben

Licentiatföreläsningar

Här visas licentiatföreläsningar, hämtade från kalendariet.


Det finns 43 sidor som är taggade med Licentiatföreläsningar:

Kristina Byström licentiatseminarium

Kontakt med natur och djur kan skapa goda förutsättningar för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism. Psykolog och forskarstuderade Kristina Byström, Habiliteringen Skövde, har i ett

Kristina Byström licentiatseminarium

Kontakt med natur och djur kan skapa goda förutsättningar för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism. Psykolog och forskarstuderade Kristina Byström, Habiliteringen Skövde, har i ett

Kristina Byström

Kontakt med natur och djur kan skapa goda förutsättningar för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism. Psykolog och forskarstuderade Kristina Byström, Habiliteringen Skövde, har i ett

Lic Emilia Berndtsson

Lic Emilia Berndtsson

Content of dietary fibre and phenolic compounds in broccoli side streams anette.neldestam@slu.se Emilia Berndtsson försvarar sin avhandling "Content of dietary fibre and phenolic compounds in

Lic Kristina Byström

Lic Kristina Byström

Djur och natur som stöd för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism anette.neldestam@slu.se Kristina Byström försvarar sin licentiatavhandling "Djur och natur som stöd för

Lic Kristina Byström

Lic Kristina Byström

Djur och natur som stöd för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism anette.neldestam@slu.se Kristina Byström försvarar sin licentiatavhandling "Djur och natur som stöd för

Lic Johan Nilsson

Lic Johan Nilsson

Time and spatial dependent climate impact of grass cultivation and grass-based biogas systems eva.andersson.bjorkman@slu.se Johan Nilsson presenterar sin licentiatavhandling den 28 maj 2020 Alla

Lic Johan Nilsson

Lic Johan Nilsson

Time and spatial dependent climate impact of grass cultivation and grass-based biogas systems eva.andersson.bjorkman@slu.se Johan Nilsson presenterar sin licentiatavhandling den 28 maj 2020 Alla

poesinyhet

I samband med biologiska mångfaldens dag lanserade SLU en diktutmaning. Vi fick in 52 dikter om 53 olika fågelarter. Hoppas att ni som diktade hade roligt och kanske upptäckte något nytt om fåglarna

Licentiatseminarium-Malin Åberg

Licentiatseminarium-Malin Åberg

Licentiatseminarium: Infection dynamics of Cryptosporidium bovis and Cryptosporidium ryanae in cattle fun-vh@slu.se Malin Åberg försvarar sin licentiatavhandlingen "Infection dynamics of

Licentiatseminarium-Malin Åberg

Licentiatseminarium-Malin Åberg

Licentiatseminarium: Infection dynamics of Cryptosporidium bovis and Cryptosporidium ryanae in cattle fun-vh@slu.se Malin Åberg försvarar sin licentiatavhandlingen "Infection dynamics of

Lic Harimurti BuntaranNew Page

Lic Harimurti BuntaranNew Page

Assessment of Statistical Approaches for Analysis of Swedish Cultivar Testing eva.andersson.bjorkman@slu.se Harimurti Buntaran försvarar sin avhandling den 13 september 2019 Alla intresserade är

Loading…