9 mar

Scandic Downtown Camper, Brunkebergstorg 9, Stockholm

Att planera för en hållbar framtid: Ny forskning om dialog och samverkan

konferenser | seminarier, workshops |
Deltagare i programdagarna 2022.

Välkommen till en konferens där teori möter praktik, arrangerad av avdelningen för miljökommunikation vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Vi presenterar nya insikter, reflektioner och praktiska verktyg från tre års forskning och metodutveckling inom forskningsprogrammet Mistra miljökommunikation. I centrum för detta program står frågan om hur miljökommunikation inom forskning, politik och praxis kan främja omställningen till ett hållbart samhälle.

Vid konferensen deltar forskare och praktiker inom samhällsplanering – från myndighetshandläggare och kommunikatörer till konsulter – och tillsammans utbyter vi erfarenheter och lär oss mer om hur vi bättre kan hantera brännande hållbarhetsutmaningar över sektors- och professionsgränser.

Dialog och samverkan ligger i tiden. Omställningsarbetet präglas av komplexa frågor som kräver god kommunikation mellan aktörer med skilda perspektiv, intressen och värderingar. Utifrån nya fallstudier kommer vi att diskutera möjligheter och begränsningar med dialoger och samverkan och presentera nya verktyg för reflektion och samskapande. Vi presenterar och diskuterar forskning från programmet.

Fakta

Tid: 2023-03-09 -
Ort: Stockholm
Lokal: Scandic Downtown Camper, Brunkebergstorg 9
Arrangör: Mistra Environmental Communication
Sista anmälningsdag: 6 mars 2023

Program

09:30 Inledande presentation

Att planera för en hållbar framtid: ny forskning om dialog och samverkan.

10:00 Presentation av och diskussion om forskningsresultat

10:00

Dilemman i den framväxande dialog- och samverkanspraktiken: Vilka lärdomar kan vi dra?

Martin Westin & Amelia Mutter, forskare vid avdelningen för Miljökommunikation, SLU

Martin Westin.

Amelia Mutter.

 

10:25

Hur kan olika perspektiv bli representerade i dialoger och samverkan? Insikter från medborgardialoger om konfliktfyllda frågor

Alexander Hellquist, specialist i samverkansledning

 

 

10:45-11:00 Fika    
11:00

Vad hindrar och möjliggör dialog och samverkan när maktskillnaderna är stora? Insikter från markanvändningens kontroverser i Sapmí

Annette Löf, senior research fellow, Stockholm Environment Institute (SEI)

Annette Löf.jpg

 

11:25

Hur kan dialog- och  samverkansledare skapa förutsättningar för god kommunikation? Lärdomar från observationer av facilitering/ samtalsledning 

Martin Westin, forskare & Emily Montgomerie, forskningsassistent, Avdelningen för Miljökommunikation, SLU

Martin Westin.
11.45 Summering    
12:00-13:00 Gemensam lunch    
       
13:00 Parallella workshops    
 

Hållbarhetsvandring - en metod för platsutveckling.

Reflektionscykeln - ett verktyg för att utveckla ledarskap i dialog och samverkan.

Processdesign - ett verktyg för att skräddarsy dialoger och samverkan utifrån lokala förutsättningar.

Snabb och långsam planering - dialog och samverkan i tider av brådskande hållbarhetsutmaningar.

 

14:00-15:00

Fika

   
       
15:00

Avslutande samtal