Mogna veteax, foto.
10 feb

Uppsala och via Zoom

Växtskyddsdagen

Välkommen till Växtskyddsdagen som i år sker digitalt och fokuserar på sortblandningar för stabilare avkastning och reducerade negativa effekter på miljön. Vi bjuder på lunch och fika.

Ett homogent odlingsmaterial anses vara lättare hantera vid mekaniserad odling, men ur flera aspekter är monokultur problematisk. Odling av sortblandningar har potential att minska skadegörartrycket samt att ge ett bättre resursutnyttjande och därmed högre och stabilare avkastning samtidigt som negativa effekter på miljön kan reduceras. Trots detta är odlingen av sortblandning begränsad i Sverige.

Under dagen kommer vi att diskutera sortblandning med representanter från odling, rådgivning, handel och forskning. Utöver detta kommer nya tillvägagångssätt vid utvecklandet av bioinsekticider att presenteras.

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Fakta

Tid: 2023-02-10 09:50 - 16:00
Ort: Uppsala och via Zoom
Arrangör: Velemir Ninkovic och Björn Andersson, SLU
Sista anmälningsdag: 8 februari 2023
Mer information:

Plats: Ekologicentrum på Ultuna. Det går också att delta via Zoom, en länk skickas ut dagen innan mötet till de som anmält sig.


Program

10:00-10.10
Inledning

10:10-10:40
Erfarenheter av sortblandning i Danmark
Lise Nistrup Jørgensen, Aarhus Universitet, Danmark

10:40-11:00
Ska vi satsa allt på ett kort i sortvalen eller ska vi sprida riskerna med en sortblandning?
Joel Markgren, Lovanggruppen, Vikingstad

11:00-11:20 Paus

11:20-11:40
Effekterna av sortblandning i stärkelsepotatis
Minna Johnsson, SLU Alnarp

11.40-12:00
Handelns syn på sortblandningar
Per Gerhardsson, Lantmännen

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:20 
Sortblandning – en outnyttjad växtskyddsresurs mot bladlöss?
Velemir Ninkovic, Institutionen för ekologi, SLU Ultuna

13:20-13:40
Sortblandningar i höstraps
Albin Gunnarson, Svensk Raps AB

13:40-14:00  
Sortblandningar ur ett kvarnperspektiv
Peter Friberg, Saltå Kvarn, Järna

14:00-14:30 Paus

14:30-14:50 
Insect multitrophic interactions for sustainable plant protection
Francesco Pennacchio, University of Naples, Italy

14:50-15:10 
Learning from Nature how to develop new bioinsecticides
Angharad Gatehouse, Newcastle University, UK

15:10-16:00  Diskussion och sammanfattning