2 jun

Crafoordsalen, Sundsvägen 14, Alnarp. Alternativt via zoom. Fältvandring Lönnstorp, Alnarp, Alnarp

Framtidens åkerböna för mat och foder - slutkonferens/workshop

seminarier, workshops |
Kollage projekt Framtidens Åkerböna

Välkommen på slutkonferens/workshop i projektet Framtidens åkerböna för mat och foder - utmaningar och möjligheter i Sverige ur ett växtförädlingsperspektiv. Syftet med konferensen är att sprida information om den växtförädling, prebreeding och forskning som gjorts inom SLU Grogrundprojektet på åkerböna 2019–2022, samt att diskutera åkerbönans framtida roll i ett livsmedelsperspektiv och vad som krävs för att nå dit.

Målgruppen är forskare, aktörer och intressenter längs med hela värdekedjan för livsmedel: växtförädling–odling–processning–livsmedelsproduktion.

Konferensen hålls på svenska med möjlighet till digitalt deltagande. Vi föredrar att så många som möjligt är på plats, men det finns möjlighet att delta digitalt vid behov.

Anmälan krävs. Vi bjuder deltagarna på plats på lunch och kaffe.

Sista anmälningsdag var 25 maj.

Fakta

Tid: 2022-06-02 09:30 - 16:00
Ort: Alnarp
Lokal: Crafoordsalen, Sundsvägen 14, Alnarp. Alternativt via zoom. Fältvandring Lönnstorp, Alnarp
Arrangör: SLU Grogrund
Sista anmälningsdag: 25 maj 2022
Mer information:

Sverige liksom Europa är idag beroende av importerad soja för att tillgodose behoven av vegetabiliskt protein vilket i hög grad används till foder. Åkerböna (Vicia faba) är en av de baljväxter som har hög proteinhalt och redan odlas i Sverige idag, men endast i låg utsträckning. Det finns en stor potential för ökad odling i Sverige och användning av åkerböna i innovativa och goda livsmedel, men det finns också flera utmaningar med grödan innan vi når dit.

Nya sorter av åkerböna som ger hög och stabil avkastning i större delar av landet och är bättre anpassade för livsmedelsprodukter kan ge ett ökat ekonomiskt värde för lantbrukaren genom diversifieringen av denna gröda från att huvudsakligen användas till foder som idag, medan nya foder-sorter kan syfta till att öka arealerna för foder-produktion.

I ett SLU Grogrund-projekt har ett nytt förädlingsprogram på åkerböna startats och genom prebreeding och forskning utvecklar vi genetiska markörer för olika egenskaper i åkerböna som kan användas inom växtförädlingen. I vårt arbete har vi karakteriserat en samling av 220 olika åkerbönssorter i fältförsök som uppvisat stor diversitet. Vi har mätt olika agronomiska egenskaper samt analyserat frökvalitet.

Under mötet kommer vi att visa våra resultat från projektet mellan 2019-2022. Men vi kommer också att diskutera åkerbönans framtida roll i ett livsmedelsperspektiv, samt vad som krävs för att nå dit.

Läs mer på projektsidan.


Program

9.30 Kaffe och check-in

10.00 Inledning Åsa Grimberg, Forskare, Institutionen för Växtförädling, SLU. Projektkoordinator Framtidens åkerböna för livsmedel och foder inom SLU Grogrund.

10.10 Presentation och diskussion av projektresultat.

  • Projektvision och projektöversikt. Åsa Grimberg, SLU
  • Förädlingsprogram på åkerböna för Sverige. Alf Ceplitis Växtförädlare, Lantmännen
  • Karakterisering av 220 olika sorters åkerböna i fält. Åsa Grimberg, Hannah Ohm, Doktorand, SLU
  • Genotypning av och markörutveckling för åkerböna. Aakash Chawade, Docent, SLU
  • Molekylära studier av blomning och fröutveckling i åkerböna. Hannah Ohm, SLU

11.40 Hur mycket åkerböna kan vi odla i Sverige? Georg Carlsson, Professor i hållbara odlingssystem, Institutionen för biosystem och teknologi, SLU

12.00 Lunch (Utanför Crafoordssalen)

13.00 Åkerbönans användning som djurfoder. Cecilia Lindahl, Foderutvecklare och Försöksansvarig på Framtidsgården Viken, Lantmännen

13.20 Hur ska vi bli av med bönsmyg i åkerböna? Ola Lundin, Docent, Institutionen för ekologi, SLU

13.40 Åkerbönan, stommen i framtidens produktutveckling. Maria Lundesjö, Projektledare Framtidens mat, Axfoundation

14.00 Panelprat: De deltagande industriaktörernas perspektiv på åkerbönans roll i livsmedel i framtiden: Alf Ceplitis/Diana Bengtsson (Lantmännen), Håkan Johnsson (Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter), Åke Ståhl (Sveriges stärkelseproducenter). Moderator, SLU.

14.30 Slutord. Praktisk info om fältvandringen. Åsa Grimberg, SLU

14.40 Kaffe med kaka

15.10 Avfärd till fältvandring Lönnstorp ca 5 min bilfärd från Alnarp (möjlighet till samåkning från Alnarp finns, men behöver anmälas på förhand). Digitalt deltagande ev möjligt.

15.30-16.00 Fältvandring i Lönnstorp - upplev 220 olika sorters åkerböna i fält!


Kontaktinformation

Åsa Grimberg, forskare
Institutionen för växtförädling, SLU
asa.grimberg@slu.se, 070-277 79 64