13
maj
Audhumbla, VHC, Uppsala

Disputation: Insect-specific viruses as control measures for West Nile virus infection of animals and humans

disputationer |

Pontus Öhlund försvarar sin avhandling: Insect-specific viruses as control measures for West Nile virus infection of animals and humans.

 

Summering

Myggor fungerar som vektor för många medicinskt viktiga virus och deras associerade sjukdomar orsakar en stor hälsobörda över hela världen. Myggburna virus upprätthålls ofta i naturen genom en enzootisk cykel, där myggan förvärvar viruset genom en viremisk blodmjöl från en reservoar för ryggradsdjur.

Det övergripande syftet med denna avhandling var att undersöka användningen av en grupp virus som kallas insektsspecifika virus (ISV) för att manipulera myggans antivirala immunitet och belysa viktiga antivirala mekanismer, med det slutliga målet att öka myggvärdens motståndskraft mot infektion av medicinskt viktiga virus.


Kontaktinformation