14 dec

Krusenberg (D326), Ulls hus, Ultuna

Urban places for recreation – beyond dogmatic practices: case of Manzese Informal settlement Dar es Salaam

disputationer |

Edson Sanga, institutionen för stad och land, försvarar sin avhandling “Urban places for recreation – beyond dogmatic practices : case of Manzese Informal settlement Dar es Salaam”.


Kontaktinformation

Lotta Malmborg, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
lotta.malmborg@slu.se, +4640415025