2 nov

SLU-biblioteket och online, Umeå

Värt att veta: Skogens svampar och hur de påverkas av skogsbruk

seminarier, workshops |
Anders Dahlberg. Porträttfoto.

Svampar står för en stor del av skogens biologiska mångfald och är centrala för många av skogens processer. Vi lär oss allt mer om deras biologi och vilka de är, men fortfarande finns många frågor kvar att besvara, bland annat hur skogsbruket påverkar dem och deras livsmiljö.

Varför finns svamparna där de finns? Vilken betydelse har artsammansättningen? Blir de lika gamla som träd? Vilken roll spelar de för kolinlagringen i mark och hur påverkar egentligen skogsbruk svamparna?

Detta är några av de frågeställningar som Anders Dahlberg professor vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi kommer att beröra under sitt lunchföredrag, där han också presenterar nya forskningsrön om marksvampar från Markinventeringen och SLU Riksskogstaxeringen.

Fakta

Tid: 2022-11-02 12:10
Ort: Umeå
Lokal: SLU-biblioteket och online
Arrangör: SLU
Mer information:

Föredragsserien Värt att veta Umeå är ett samarrangemang mellan SLU:s miljöanalysfakulteten för skogsvetenskapSLU-biblioteket och SLU:s kommunikationsavdelning.

Vi bjuder på vegetarisk soppa och bröd så långt det räcker. Kom klockan 12 – föreläsningen börjar tio över! Föredraget direktsänds och tar cirka 30 minuter inklusive tid för frågor och diskussion. Vi riktar oss främst till anställda, studenter och alumner, men även kollegor i gröna sektorn och vid andra universitet samt intresserad allmänhet är välkomna.

Värt att veta finns även vid SLU Alnarp och SLU Uppsala. Se samlingssida med program för Alnarp, Uppsala och Umeå.