11
sep
Lennart Kennes sal (Biocentrum C-240A281), Ultuna, Uppsala

Mercury methylation in boreal peatlands: Influence of geochemistry and biology

disputationer |

Baolin Wang försvarar sin avhandling den 11 september 2020

Alla intresserade är välkomna att närvara, vänligen håll social distansering.

Disputationen kan även följas via Zoom

https://slu-se.zoom.us/j/66290235447

Meeting ID: 662 9023 5447

Passcode: 372126

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/17391/
Respondent: MSc Baolin Wang
Opponent: Yong Cai, Professor, Department of Chemistry & Biochemistry, Florida International University, Miami, USA
Tid: 2020-09-11 13:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal (Biocentrum C-240A281), Ultuna
Arrangör: Institutionen för vatten och miljö
Mer information:

baolin.wang@slu.seKontaktinformation